2021 kovo 13-os vakarą prasidėjo bibliniai Naujieji metai.

Išėjimo knyga 12:1-2 (LBD)
VIEŠPATS tarė Mozei ir Aaronui Egipto žemėje: „Šis mėnuo jums žymės mėnesių pradžią; jis bus jums pirmas metų mėnuo.

*Iš 12,2: … šis mėnuo: hebrajiškai Abib{as}, t. y. Prinokusių javų {mėnuo}. Žr. Iš 13,4; 23,15; 34,18; Įst 16,1. Pagal šiuolaikinį kalendorių – kovas-balandis, t. y. arti metų laiko, kai diena yra lygi nakčiai. Ilgainiui Abibo mėnesį imta vadinti Nisan{u}. Žr. Neh 2,1; Est 3,7. (šaltinis)

Pakartoto Įstatymo knyga 16:1 (LBD)
Švęsk abibo mėnesį, atnašaudamas Paschos auką VIEŠPAČIUI, savo Dievui, nes abibo mėnesį, naktį, VIEŠPATS, tavo Dievas, išvedė tave iš Egipto.

*Mums Egiptas gali simbolizuoti pasaulį ir kūniškumą.

Psalmynas 81:4-5 (LBD)
Pūskite ragą ir kai jaunatis, ir kai pilnatis ­
mūsų šventės dienomis.
Juk tai įstatas Izraeliui,
Jokūbo Dievo įsakas.

Psalmių knyga 81:3-4 (KB/TŽ7)
Pūskite trimitą jauno mėnulio dieną, skirtu laiku mūsų šventėje! Tai yra įsakymas Izraeliui, Jokūbo Dievo įstatymas.

https://biblehub.com/psalms/81-3.htm

*Šis mėnuo ir tuo pačiu Naujieji metai prasideda su jaunatimi.


pavasaris
šaltinis

2021.03.12 Kai kas siūlo ta proga pradėti pasninką.


2021 kovo 15-ą prasideda stačiatikių didydis pasninkas.