„Šv. Pijaus X kunigų brolija“

https://fsspx.lt/autoriai/aleksandr-dvorkin
Čia jie sekmininkus pristato kaip pridurkus, tame yra tiesos, bet keista, kad ES šalyje galima taip elgtis.


„Krikščioniškosios kultūros institutas“

Krikščioniškosios kultūros institutas

Panašu, kad jie protestantus mato kaip priešus.

Mūsų katalikiška šalis, su didinga praeitimi, gynusi Europą nuo musulmonų ir protestantų bei komunistų ordų, priklauso mums – katalikiškai tautai. Niekam neleisime klastoti Lietuvos istorijos, apjuodinti jos didvyrių ir kankinių. 2021 m. – kovos prieš liberal-komunistinę revoliuciją metų – Didysis ketvirtadienis. Prie apgautos tautos deja išrinkto liberalaus seimo…

2021.04.01
Krikščioniškosios kultūros institutas
https://www.facebook.com/LietuvosTFP/posts/4926392574041982

KKI neturi tiesioginės sąsajos su Lietuvos vyskupų konferencija.
Daugiau apie juos rašoma ČIA.


2021.04.04 – sekmadienis, Velykų diena.
Šią dieną pirmą kartą Lietuvoje nedirbs prekybos centrai. Tokia politika atitinka Romos katalikų bažnyčios (RKB) ideologiją, konkrečiai vieną šios organizacijos įsakymų, kurį jie vadina Dievo įsakymu – „švęsk sekmadienį“.

Kaikas mano, kad šis įsakymas yra Apreiškimo knygoje minimas žvėries ženklas.

Kažkodėl visi Lietuvos (taip vadinami) protestantai šoka pagal RKB dūdelę švęsdami (taip vadinamas) Velykas tą dieną, kurią jiems nurodo RKB. Jie apie tai net nesusimąsto, nes taip visiems labai patogu.

Ši šventė (Velykos) visur pristatoma ne kaip kryžius, o kaip margučiai ir triušis. Kyla klausimas ar ji krikščioniška.