Mano patirtis.

Kažkada (jau nepamenu kokiomis aplinkybėmis, gal prieš kreipiantis maldos pas egzorcistą) valgant pietus (nemiegant) man buvo duota vizija, joje velnias (kuris buvo ant čili padažo buteliuko) man parodė mano nuodėmę. Jis pasityčiojo iš prikalto Jėzaus, tokiu būdu galimai parodydamas, kad tai aš tyčiojuosi iš Jėzaus aukos. Tada aš to tikriausiai pilnai nesupratau.

Kažkada vakare padariau sąsašą savo klaidų, blogybių, ydų kurių norėčiau atsikratyti tam, kad būčiau šventesnis. Nuėjus miegoti gavau labai stiprią demonišką ataką, prieš ją buvo sapnas, jame man per užuominą buvo parodyta mano nuodėmė. Man buvo parodytas tik vienas dalykas, vienas priekaištas, o ne sąrašas.

Šie paminėti atvejai įdomūs tuo, kad buvo nurodyta į esmę, į tai kas svarbiausia. Taip pat daugybę kartų kai dariau nuodėmę, nuėjęs miegoti gaudavau demoniškų atakų su užuomina į tą nuodėmę. Kartą rodos girdėjau žodžius „aš už tave nemiriau“, o tai buvo baisiau nei demoniška ataka.

Pastaba. Tai sakau tam, kad jūs turėtumėte pavyzdį, o ne tam, kad koks nors dvasinis ubagas man paskui netiesiogiai mokytojautų per transliaciją dalindamas savo gaidiškus patarimus.


Dievo žodis.

Be aprašytos asmeninės patirties aš tikriausiai būčiau nesupratęs šių eilučių.

Panašu, kad čia kalbama apie stipriausią demoną, kuris turi valdžią žmogaus gyvenime. Čia minimas „galiūnas“ tai demonas. Demonas gali atrodyti kaip priklausomybė (pvz. alkoholizmas) arba charakterio bruožas (pvz. pyktis, valdingumas, melavimas), arba liga (tiek fizinė, tiek psichinė).

Per youtube esu matęs labai daug egzorcizmų, todėl kaiką žinau iš jų. Dažniausiai egzorcizmo metu paklausiama kiek yra demonų žmoguje, paskui jiems liepiama save įvardinti. Jie pradeda save vardinti nuo stipriausiojo. Jie vengia pasakyti savo vardą, nes tai jiems pavojinga.

Demonai įėję į žmogų stengiasi susikurti jame savo tvirtovę, jie stengiasi prikviesti kuo daugiau panašių demonų, nes taip jie užsitikrina to žmogaus kontrolę, tampa lengviau juo manipuliuoti. Jie turi hierarchiją, mano spėjimu stipriausias galbūt net ne tas, kuris turi didžiausius dvasinius ragus ir kanopas (ne tas, kuris kiečiausias velnių hierarchijoje), o tas, kuris turi didžiausią įtaką tam žmogui, kuris yra labiausiai susitapatinęs su tuo žmogumi (pvz. puikybės demonai vadinami Liuciferiu, kiti – kitaip, ir tai tik vardas nurodantis charakteristiką, o ne konkretus demonas). Nugalėjus stipriausią, nugalėti likusius bus lengva.

Evangelija pagal Matą 12 (LBD)
28 Bet jeigu aš išvarau demonus Dievo Dvasios jėga, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė. 29 Argi gali kas nors įsilaužti į galiūno namus ir pasiglemžti jo turtą, pirmiau nesurišęs galiūno?! Tik tada jis apiplėš jo namus. 30 Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas su manimi nerenka, tas barsto.

Evangelija pagal Morkų 3 (LBD)
27 Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus.

Evangelija pagal Luką 11 (LBD)
20 Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jus atėjo Dievo karalystė. 21 Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. 22 Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. 23 Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto.

*Čia taipogi įdėtos šalia esančios eilutės tam, kad matytųsi kontekstas. Kalba eina apie demonus.

Ši istorija nebūtinai apie turtą. Tai gali būti kalba apie tai, kas žmogui brangiausia. Galbūt ši istorija simbolizuoja didžiausią malonumą teikiančią nuodėmę. Jaunuolis buvo pasiryžęs atsisakyti visko, išskyrus tai kas jam brangiausia.

Evangelija pagal Matą 19:16-22 (LBD)
Štai vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų.“ Tas paklausė: „Kokių?“ Jėzus atsakė: „Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk; gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį.“ Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko dar man trūksta?“ Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane.“ Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasišalino, nes turėjo daug turto.

*Tam pačiam skyriuje (Mt 19:12) Jėzus sako, kad yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Tai reiškia susilaikymą, pasišventimą.
*Mk 10:21 Kai kuriuose rankr. įterpiama: „nešk savo kryžių“.

Evangelija pagal Luką 14:27 (LBD6)
Kas neneša savo kryžiaus ir eina paskui mane, negali būti mano mokinys.

Evangelija pagal Luką 14:33 (LBD6)
Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys.


Pavyzdys iš pasaulio.

Sėkmės mokytojas Brajen’as Treisi’s (Brian Tracy) moko kaip būti produktyviu. Jis populiarus ir tarp lietuvių. Knygų mugėje Litexpo man kišo jo produktus.

Jis siūlo naudoti „suvalgyk varlę“ arba ABCDE metodą. Siūlo iš anksto užsirašyti savo planuojamus atlikti darbus, paskirti jiems raidę pagal svarbumą (kur A – svarbiausi darbai, B – vidutiniškai svarbūs, C – nesvarbūs, D – deleguoti/paskirti kitam asmeniui, E – eliminuoti/ištrinti). Jis siūlo pradėti nuo svarbiausio ir paties nemaloniausio darbo. Pasak jo, taip elgtis yra efektyviausia. Taipogi, likusiai dienai psichologiškai gerai nuteikia žinia, kad šlykščiausią darbą jau atlikai. Tas darbas prilyginamas varlei.

Įdomus sutapimas tai, kad Apreiškimo knygoje (Apr 16:13) varlės yra prilyginamos demonams.

suvalgyk varlę

Gyvenimiškas pavyzdys.

Lietuvoje yra toks čmošnikas (moralinis degradas) Rimantas Šapauskas. Jis kažkuriuo savo gyvenimo momentu pasuko į katalikybę. Mano supratimu jis ir Algis Ramanauskas yra suaugę su liežuvavimu, apkalbomis, manipuliavimu (žmonių nuomone ir simpatijomis) liežuvaujant. Kartais tokie gauna info iš saugumiečių karininkų, o tai reiškia vagystę. Pletkindami jie pasidarė sau vardą, karjerą. Įsivaizduokite kas būtų jei kuris nors Rimanto kalbinamų kunigų pasakytų jam, kad pletkinimas tai nuodėmė. Nejau jis rastų jėgų tai mesti? Jam tektų keisti ne tik savo natūrą, bet ir profesiją. Tai yra mirtis sau.

Tokie balvonai koloboruodami su saugumiečiais pletkino, šmeižė, grasino perpjauti gerklę, terorizavo, baugino, šaipėsi. Jie patogiai gyvena, populiarūs, turi eterį, turi pelningą darbą. Jie atrodo sėkmingi iki tol kol bus pastumti į bedugnę (Ps 73:18).

Kinų kultūroje pletkinimas yra didelis nusikaltimas, už tai Kinijoje valstybė baudžia atimdama pavyzdingumo taškus, kurie reikalingi kreditui gauti.

Kiti „Dviračio žinios“ pletkininkai: Gintaras Ruplėnas (49), Vytautas Šerėnas (59) nesulaukė senatvės, o tai galimai rodo, kad jie prakeikti už savo nuodėmes (Ps 55:23, Iz 65:20).