Jeruzalė

Izraelis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Izraelis

Izraelio nepriklausomybės diena
https://en.wikipedia.org/wiki/Independence_Day_(Israel)

Psalmynas 126 (LBD)
1 Pakopų giesmė.
Kai VIEŠPATS parvedė Siono tremtinius,
mes buvome lyg sapne.
2 Kaip tuomet mes juokėmės,
ir mūsų liežuvis netvėrė džiaugsmu!
Tuomet buvo kalbama tautose:
„VIEŠPATS padarė jiems didžių dalykų!“
3 Iš tikrųjų VIEŠPATS mums padarė didžių dalykų;
kokie mes buvome laimingi!

Izaijo knyga 11 (LBD)
10 Tą dieną Jesės šaknies, padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys, nes jos buveinė bus šlovinga. 11 Tą dieną Viešpats vėl išties ranką atsiimti savo tautos likučio, išlikusio Asirijoje ir Egipte, Patrose, Kuše, Etiopijoje, Elame, Šinare, Hamate ir jūros salose.
12 Jis duos ženklą tautoms,
surinks Izraelio tremtinius.
Sutelks Judo išblaškytuosius
iš keturių pasaulio šalių.

*Skliaustuose mano komentarai (kad geriau matytųsi, jie perbraukti):
Iz 11:10-12
Tą dieną Jesės šaknies (Jėzaus), padarytos ženklu tautoms, ieškos pagonys (nežydai), nes jos buveinė bus šlovinga. Tą dieną (1948-ais metais) Viešpats vėl išties ranką atsiimti savo tautos likučio (žydų), išlikusio Asirijoje (Sirijoje) ir Egipte, Patrose, Kuše, Etiopijoje, Elame (Irane), Šinare (Irake), Hamate ir jūros salose (tolimose žemėse, tokiose kaip Europa, Amerika, Rusija). Jis duos ženklą tautoms, surinks Izraelio tremtinius. Sutelks Judo išblaškytuosius iš keturių pasaulio šalių.

Izaijo knyga 41 (LBD)
8 O tave, mano tarne Izraeli,
Jokūbai, mano išsirinktasis,
mano bičiulio Abraomo palikuoni,
9 iš žemės pakraščių aš pasiėmiau,
iš tolimiausių užkampių pasišaukiau.
Aš tau tariau: „Tu mano tarnas;
išsirinkau tave ir neatmesiu!“
10 Nebijok, nes aš su tavimi,
nebūgštauk, nes aš tavo Dievas!
Stiprinsiu tave, padėsiu tau,
remsiu tave savo teisumo dešine.
11 Nešlovę ir gėdą užsitrauks visi,
kas niršta ant tavęs.
Taps nieku ir eis prapultin visi,
kas kovoja su tavimi.
12 Ieškosi, tačiau neberasi tų,
kurie vaidijosi su tavimi.
Galą gaus ir nieku taps,
kas kėlė karą prieš tave,
13 nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas,
laikau tavo dešinę.
Aš ­– tas, kuris tau sako:
„Nebijok, aš tau padėsiu!“
14 Nebijok, kirmine Jokūbai,
kirminėli Izraeli! „Aš tau padėsiu!“ ­– tai VIEŠPATIES žodis.
Tavo atpirkėjas ­– Izraelio Šventasis.
<…>
21 „Pateikite savo bylą, –­ sako VIEŠPATS, ­
dėstykite savo įrodymus“, ­– sako Jokūbo Karalius.
22 Teprieina ir tepranašauja jie mums, kas įvyks!
Pasakykite, kas įvyko žiloje senovėje,
kad įsidėmėtume
ir suvoktume, kuo tai baigsis,
arba apreikškite, kas dar turi įvykti!
23 Pranašaukite, kas bus ateityje,
kad žinotume, jog esate dievai!
Padarykite ką nors, gera ar pikta,
kad būtume nustebinti ir įbauginti.
24 Kodėl ne! Jūs esate niekis ir jūsų darbai –­ niekai!
Kas jus pasirenka, tas renkasi pasibjaurėjimą.

*Skliaustuose mano komentarai (kad geriau matytųsi, jie perbraukti):
Iz 41:8-14, 21-24
O tave, mano tarne Izraeli, Jokūbai (o musulmonai gerbia Išmaelį), mano išsirinktasis, mano bičiulio Abraomo palikuoni, iš žemės pakraščių (1848-ais metais) aš pasiėmiau, iš tolimiausių užkampių pasišaukiau. Aš tau tariau: „Tu mano tarnas; išsirinkau tave ir neatmesiu!“ Nebijok, nes aš su tavimi, nebūgštauk, nes aš tavo Dievas! Stiprinsiu tave, padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešine. Nešlovę ir gėdą užsitrauks visi, kas niršta ant tavęs (musulmonai iš aplinkinių tautų?). Taps nieku ir eis prapultin visi, kas kovoja su tavimi. Ieškosi, tačiau neberasi tų, kurie vaidijosi su tavimi. Galą gaus ir nieku taps, kas kėlė karą prieš tave, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, laikau tavo dešinę. Aš ­– tas, kuris tau sako: „Nebijok, aš tau padėsiu!“ Nebijok, kirmine Jokūbai, kirminėli Izraeli! „Aš tau padėsiu!“ ­– tai VIEŠPATIES žodis. Tavo atpirkėjas –­ Izraelio Šventasis. <…> „Pateikite savo bylą, ­– sako VIEŠPATS (musulmonams iš aplinkinių tautų?), ­dėstykite savo įrodymus“, –­ sako Jokūbo Karalius. Teprieina ir tepranašauja jie mums, kas įvyks! Pasakykite, kas įvyko žiloje senovėje, kad įsidėmėtume ir suvoktume, kuo tai baigsis, arba apreikškite, kas dar turi įvykti! Pranašaukite, kas bus ateityje, kad žinotume, jog esate dievai! Padarykite ką nors, gera ar pikta, kad būtume nustebinti ir įbauginti. Kodėl ne! Jūs (musulmonai iš aplinkinių tautų?) esate niekis ir jūsų darbai (Koranas ir hadisai?) ­– niekai! Kas jus pasirenka, tas renkasi pasibjaurėjimą.

Izaijo knyga 66 (LBD)
8 Kas girdėjo tokį dalyką?
Kas regėjo ką nors panašaus?
Ar gali kraštas įsikurti per vieną dieną
arba tauta gimti vienu akimirksniu?
Tačiau Sionas, gimdymo skausmams vos prasidėjus,
pagimdė savo vaikus!

Amoso knyga 9 (LBD)
11 Tą dieną atstatysiu sugriautą Dovydo Padangtę,
užtaisysiu jos plyšius,
prikelsiu jos griuvėsius,
atstatysiu, kokia ji buvo kadaise,
12 kad jie paveldėtų Edomo likutį
ir visas tautas,
pavadintas mano vardu, ­
tai žodis VIEŠPATIES, kuris tai daro. ­
13 Tikrai ateina dienos, ­
tai VIEŠPATIES žodis, ­
kai artojas pasivys pjovėją,
o vynuogių traiškytojas –­ sėjėją,
kai kalnai trykš saldžiu vynu,
ir jis sruvens visomis kalvomis.
14 Sugrąžinsiu Izraelio, savo tautos, tremtinius;
jie atstatys sugriautus miestus ir juose gyvens,
veis vynuogynus ir gers jų vyną,
sodins sodus ir valgys jų vaisius.
15 Pasodinsiu juos jų žemėje,
ir jie niekada daugiau nebebus išrauti
iš žemės, kurią jiems daviau“, ­
sako VIEŠPATS, tavo Dievas.

*Skliaustuose mano komentarai (kad geriau matytųsi, jie perbraukti):
Am 9:11-15
Tą dieną (1948-ais metais) atstatysiu sugriautą Dovydo Padangtę, užtaisysiu jos plyšius, prikelsiu jos griuvėsius, atstatysiu, kokia ji buvo kadaise, kad jie (žydai) paveldėtų Edomo (Jordanijos) likutį ir visas tautas, pavadintas mano vardu, ­tai žodis VIEŠPATIES, kuris tai daro. ­Tikrai ateina dienos, ­tai VIEŠPATIES žodis, ­kai artojas pasivys pjovėją, o vynuogių traiškytojas ­– sėjėją, kai kalnai trykš saldžiu vynu, ir jis sruvens visomis kalvomis. Sugrąžinsiu Izraelio, savo tautos, tremtinius (žydus); jie atstatys sugriautus miestus ir juose gyvens, veis vynuogynus ir gers jų vyną, sodins sodus ir valgys jų vaisius. Pasodinsiu juos jų žemėje, ir jie niekada daugiau nebebus išrauti iš žemės, kurią jiems daviau“, ­sako VIEŠPATS, tavo Dievas.