2021.04.09 14:05
Mirė karalienės Elžbietos II vyras princas Philipas
https://www.lrt.lt/naujienos/veidai/14/1152928/mire-karalienes-elzbietos-ii-vyras-princas-philipas

Rūta pasakoja kažkieno pranašystes. (Nuo 2:01:30 min.)

Izaijo knyga 61 (LBD6)
1 Viešpaties DIEVO dvasia su manimi,
nes VIEŠPATS patepė mane,
kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.
Jis pasiuntė mane guosti prislėgtųjų,
skelbti belaisviams laisvę
ir atidaryti kalėjimo duris kaliniams,
2 skelbti VIEŠPATIES malonės metų,
mūsų Dievo atpildo dienos,
guosti visų liūdinčiųjų
3 ir suteikti liūdintiems Sione
vainiką vietoj pelenų,
džiugesio aliejaus – vietoj gedulo,
šlovės skraistę – vietoj bailumo,
kad galėtų vadintis teisumo ąžuolais ­– daigynu,
VIEŠPATIES sodintu, idant apreikštų jo šlovę.

Evangelija pagal Luką 4 (LBD6)
18 Viešpaties Dvasia ant manęs,
nes jis patepė mane,
kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.
Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo,
akliesiems ­– regėjimo;
siuntė vaduoti prislėgtųjų
19 ir skelbti Viešpaties malonės metų.

Viešpaties Dvasia ant manęs

Įdomus sutapimas tai, kad tą pačią dieną Kaune kita bažnyčia dainavo pagal šias eilutes. (Nuo 1:50:30 min.)


Dar tą dieną kiti lietuviai evangelistai(ės) pasidalino šia eilute:
https://www.facebook.com/JezujeKristuje/posts/1131899863991935:0
(beje keista tai, kad jie panaudojo katalikų vertimą)

Psalmynas 62:2 (LVK3)
Tikrai mano siela ramiai laukia Dievo,
iš jo ateina man išgelbėjimas.


Šią dieną ryte meldžiau patepimo ar Dievo jėgos, tiksliai nepamenu. Tai darau labai retai. Itin retai. Tai, kas čia buvo parašyta, tai tarytum atsakymas į maldą. Tai dar vienas sutapimas.


Dieną prieš tai buvo įkelta ši daina.