2030 metai

Mūsų kalendorius, kuriuo naudojamės (Grigaliaus kalendorius), yra skaičiuojamas nuo Jėzaus gimimo. Biblijoje tie metai yra supainioti, nes senovėje į gimtadienius tikriausiai nebuvo labai žiūrima. Nežinoma tiksli Jėzaus gimimo data. Yra paklaida plius minus keli metai.

Jėzus buvo nukryžiuotas maždaug 30-ais mūsų eros metais.

Įdėmiau panagrinėję Raštą pamatytume, kad turi būti 2000 metų nuo Jėzaus nukryžiavimo iki Jėzaus karaliavimo. Apie tai rašoma čia:
https://dzodis.com/2020/09/20/zmonijos-amzius/

Jeigu prie 30 pridėsime 2000, gausime 2030-us metus. Tai metai kada Jėzus pradės karaliauti.

Mįslė yra paklaida. Kada tiksliai gimė Jėzus? Yra daug nuomonių…

Viena nuomonė aprašyta čia, bet ji nebūtinai teisinga.
https://dzodis.com/2019/12/26/kada-gime-jezus/

Dar gali būti papildomų paklaidų. Pvz.: Ką laikysime atėjimu – ar bažnyčios paėmimą, ar rūstybės metą, ar karaliavimo pradžią? Kiek laiko truks visa tai – ar tris su puse metų, ar septynis metus?


Galimai papildomas patvirtinimas:

Psalmynas 90:10 (LBD)
Gyvename septynias dešimtis metų,
o jei tvirtesni, tai gal ir visas aštuonias.
Bet tų metų dauguma ­ tik triūsas ir vargas;
jie greitai prabėga, ir mes išskubame.

Evangelija pagal Matą 24:32-34 (LBD)
Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu: kai jo šaka suminkštėja ir sprogsta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. Taip pat, visa tai išvydę, žinokite, jog jis arti, prie slenksčio. Iš tiesų sakau jums: nepraeis ši karta, iki visa tai įvyks.

Kaikurie žmonės remiantis šiomis eilutėmis sako, kad Jėzaus atėjimas gali būti susijęs su Izraelio valstybės įkūrimu.

Izraelio valstybė susikūrė 1948-ais metais.
https://dzodis.com/2021/04/14/izraelio-valstybe/

2018-ais buvo 70 metų.

2028-ais bus 80 metų.


Visi pranašai dabar kalba, kad Jėzus jau ateina, laiko nebelieka.
https://dzodis.com/2019/10/15/durys-i-isgelbejima-jau-uzsidarineja/

Pirmas laiškas tesalonikiečiams 5:4 (LBD)
Bet jūs, broliai, neskendite tamsoje, kad toji diena jus užkluptų lyg vagis.