Ezavas ir Jokūbas
Ezavas ir Jokūbas.

Pradžios knyga 16:11-12 (LBD)
VIEŠPATIES angelas tęsė, sakydamas jai:
„Žiūrėk, tu esi nėščia ir pagimdysi sūnų;
pavadinsi jį Izmaeliu,
nes VIEŠPATS išgirdo tavo sielvarto šauksmus.
Jis bus smarkus žmogus,
ranką pakėlęs prieš visus,
o visi –­ prieš jį.
Pykdamasis su visa savo gimine gyvens.“

*Izmaelis – Hebr. „Dievas išgirdo“.

Pradžios knyga 25:21-26 (LBD)
Izaokas maldavo VIEŠPATĮ dėl savo žmonos, nes ji buvo nevaisinga. VIEŠPATS išklausė maldą, ir jo žmona Rebeka tapo nėščia. Bet kūdikiai taip grūmėsi vienas su kitu jos įsčiose, kad ji prasitarė: „Jei taip, tai kam aš dar gyvenu?“ Tad ji nuėjo VIEŠPATIES pasiteirauti. O VIEŠPATS atsakė jai:
„Dvi gentys yra tavo įsčiose,
dvi atskiros tautos kils iš tavęs.
Bet viena tauta bus stipresnė už kitą;
vyresnioji tarnaus jaunesniajai.“
Atėjus metui gimdyti, paaiškėjo, kad jos įsčiose buvo dvyniai! Pirmasis buvo rusvas, o visas jo kūnas ­– tarsi plaukuota skraistė. Užtat jie pavadino jį Ezavu. Po to išėjo jo brolis, laikydamasis ranka Ezavo kulno. Užtat jie pavadino jį Jokūbu.

*Ezavas – Hebr. „plaukuotas“.
*Jokūbas – Hebr. „laikantis kulną“, t.y. sukčius.

Pradžios knyga 28:8-9 (LBD)
Ezavas pamatė, kad kanaanietės moterys labai nepatiko jo tėvui Izaokui. Tada Ezavas nuėjo pas Izmaelį ir prie savo turimų žmonų dar paėmė sau žmona Abraomo sūnaus Izmaelio dukterį Mahalatą, Nebajoto seserį.

Teisėjų knyga 8:21, 24 (LBD)
Tada Zebachas ir Calmuna tarė: „Ateik ir pats užmušk mus, nes koks vyras, tokia ir jo jėga.“ Gideonas pakilo, užmušė Zebachą bei Calmuną ir pasiėmė pusmėnulius, puošusius jų kupranugarių kaklus.
<…>
Gideonas tarė: „Leiskite man kreiptis į jus su vienu prašymu: duokite man kiekvienas iš savo grobio po auskarą.“ Mat priešai nešiojo aukso auskarus, nes buvo izmaelitai.

*Kaikurios musulmoniškos šalys, tokios kaip Turkina, Pakistanas, Tunisas ir kitos, savo vėliavose turi pusmėnulį.
*Izmaelio palikuonys yra arabai.

Malachijo knyga 1:1-5 (LBD)
Ištarmė. VIEŠPATIES žodis Izraeliui per Malachiją.
„Mylėjau jus, –­ sako VIEŠPATS. ­–
Bet jūs klausiate: ‘Kaip mus mylėjai?’
Argi Ezavas ne Jokūbo brolis? ­–
tai VIEŠPATIES žodis. ­–
Tačiau aš mylėjau Jokūbą,
o Ezavo nekenčiau.
Paverčiau jo kalnus tyrais,
atidaviau jo paveldą dykumos šakalams.“
Jei Edomas mano: „Nors mes ir sutriuškinti,
bet atstatysime griuvėsius“, ­–
tai taip kalba Galybių VIEŠPATS:
„Jie gali statyti,
bet aš nugriausiu.
Jie bus žinomi kaip nedorybės šalis,
kaip tauta, ant kurios amžinai pyksta VIEŠPATS.
Tai matysite savo akimis ir sakysite:
‘Didis yra VIEŠPATS
net už Izraelio ribų!’

*Edomas buvo maždaug ten kur dabar yra Jordanija.
*Vakarų Krantas (angl. West Bank) – teritorija Artimuosiuose Rytuose, į vakarus nuo Jordano upės. Ši teritorija buvo Jordanijos aneksuota per 1948 metų Arabų-Izraelio karą. Nuo 1948 iki 1967 m. Vakarų Krantas priklausė Jordanijai, o vėliau Šešių dienų kare jį perėmė Izraelis. Šiuo metu Vakarų Krantas kartu su Gazos Ruožu sudaro Palestinos autonomiją.


dvi tautos