„DIDYSIS ŠEIMOS GYNIMO MARŠAS 2021“

2021.05.15 d.

Nuo 34:09 min. kunigas Robertas Grigas kalba prieš seksualinių mažumų propagandą, valdžios parsidavimą, šmeižtą neva esant Rusijos agentais.

Nuo 10:23:28 min. kunigas Arnoldas Valkauskas kviečia maldai.

Šiame renginyje buvo susirinkę apie 10 tūkstančių žmonių. Galbūt tai kažkuria prasme prabudimas, dvasinis atgimimas.

Izaijo knyga 55:6-9 (LBD6)
Ieškokite VIEŠPATIES, kai galima jį rasti,
šaukitės jo, kai jis arti.
Tepalieka nedorėlis savo kelią
ir nusidėjėlis –­ savo kėslus!
Tegrįžta jis pas VIEŠPATĮ, kad jo pasigailėtų,
pas mūsų Dievą, nes jis labai atlaidus.
„Juk mano mintys ­– ne jūsų mintys,
o mano keliai ­– ne jūsų keliai, ­– tai VIEŠPATIES žodis. ­–
Kaip aukštas dangus viršum žemės,
taip mano keliai viršija jūsų kelius
ir mano mintys ­– jūsų mintis.

Evangelija pagal Joną 16:33 (LBD6)
… Pasaulyje jūsų priespauda laukia,
bet jūs būkite drąsūs:
aš nugalėjau pasaulį!“


Kitas pavyzdys:

2021.05.22 Per Sekmines, o tiksliau per jų išvakares, įsijungus naujienų portalą Delfi.lt, šone rodė tiesioginę video transliaciją iš katalikų bažnyčios. Evangelikams tai galbūt nėra labai didelis džiaugsmas, bet visgi neįprasta pasaulietiškame portale matyti transliaciją iš bažnyčios.