apostasia

Apie visokias keistenybes sužinau iš Facebook puslapio religija.lt.

Čia tik pora pavyzdžių:

2021.02.15
https://religionnews.com/2021/02/15/dream-of-three-faiths-worshiping-in-one-building-close-to-reality-in-berlin/
Judaizmo, krikščionybės, islamo jungtinė šventykla.

Kritikai tokias jungtuves vadina Krislamu (angl. Chrislam).

2021.05.09
https://religionnews.com/2021/05/09/lutherans-elect-megan-rohrer-first-transgender-bishop/
JAV liuteronai savo vyskupu išrinko translyti asmenį Megan Rohrer. San Francisko pastorius yra pirmasis translytis asmuo, išrinktas būti vyskupu denominacijoje ar kokioje nors didelėje JAV krikščionių bendruomenėje.

Tai yra supasaulėjimas. Mano nuomone, tai yra įrodymas to, kad žmones labiau įtakoja visuomenė, kurioje jie gyvena, nei Šventasis Raštas, kurio jie tikriausiai net neskaito. Kaip žinia, liuteronų bažnyčioje visas dėmesys į vaflį, apeigas, giedojimą.

Biblijoje vyskupams yra keliami patys griežčiausi pavyzdingumo reikalavimai, žr.: 1 Tim 3, Tit 1:5-9.

2021.05.10
https://religionnews.com/2021/05/10/german-catholics-to-bless-gay-unions-despite-vatican-ban/
Vokietijos katalikų kunigai nusprendė laiminti homoseksualias sąjungas nepaisant Vatikano draudimo. Kunigai teigia, kad reikalingi sisteminiai pokyčiai, kurie leistų iš naujo įvertinti bažnytinę seksualumo moralę.


Atkritimas jau atėjęs.

Evangelija pagal Luką 18:8 (LBD)
… Bet ar atėjęs Žmogaus Sūnus beras žemėje tikėjimą?“

Antras laiškas tesalonikiečiams 2:1-8 (LBD)
Mes prašome jus, broliai, dėl mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį: nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytu laišku, esą Viešpaties diena jau čia pat. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu! Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar ir šventenybės, ir pats sėdasi Dievo šventykloje, dėdamasis Dievu. Ar neprisimenate, jog tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? Jūs gi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis apsireikštų tik savo metu. Nedorybės slėpinys jau veikia, bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo; tada jau apsireikš Nedorėlis, o Viešpats Jėzus sunaikins jį savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo didingu atėjimu.

*Kai kurie sako, kad varžo Šventoji Dvasia, kiti sako, kad tai Bažnyčia.

Dėl šios Rašto vietos kažkada negalėjau patikėti, kad bus prabudimas. Man tai atrodė kaip prieštaravimas. Dabar žinau, kad Dvasios išliejimas skirtas ne visiems, o tiktai ištikimiems. Šiais laikais, kai yra video kameros ir internetas, visai nebūtina turėti daug pateptųjų tam, kad žmonėms parodyti Dievo jėgą.