Matome, kad kaikurie pastoriai mosikuoja rankomis ir netgi kojomis. Tokiu būdu nurodydami neva Šventajai Dvasiai kaip ir kada reikia judėti. Neva tu gali Dievui įsakinėti. Iš to aišku, kad jie bendradarbiauja su visai kita dvasia.

Evangelija pagal Joną 3:8 (LBD)
Vėjas pučia [Arba: „dvasia dvelkia“.], kur nori;
jo ošimą girdi,
bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina.
Taip esti ir su kiekvienu,
kuris gimė iš Dvasios.“

*Dievo Dvasia yra laisva kaip vėjas.

Laiškas hebrajams (žydams) 1:14 (LBD)
Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?

*Patarnaujančios dvasios tai angelai ir puolę angelai (džinai).


JB Džošua vaidino pateptą Dievo vyrą.

Šis pastorius palaikė TB Džošua. Jis irgi mosikuoja ranka ir koja.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ –­ įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’


Panašūs vaizdai iš pasaulio.

Šitas karininkas yra Grozno raganos anūkas. Jis naudojasi švytuokle ir virgule. Jis rūko. Jis šiuos fokusus aiškina žmogaus biolauko energija ar pan.
https://youtu.be/-PdHWaXsrOw

Apie tai rašyti tikriausiai nebuvo daug prasmės, nes Lietuvoje to dar niekas bažnyčiose nedarė.