Tai, kas čia buvo parodyta, paplitę Afrikoje, o Lietuvoje yra kai kas kita, pvz.: kalėdaitis (plotkelė), galbūt žvakės.

skelbimas cerkvėje
„Broliai ir sesės! Žvakes, pirktas ne mūsų cerkvėje, uždegti neleidžiama.“

Jeremijo knyga 7:11 (LBD6)
Argi tie Namai, kurie vadinasi mano vardu, netapo jūsų akyse plėšikų lindyne? Žiūrėkite, juk ir aš matau, kas darosi! ­– tai VIEŠPATIES žodis.

Jeremijo knyga 23:23-24 (LBD6)
Nejau aš Dievas tik tada, kai esu ranka pasiekiamas? ­– tai VIEŠPATIES žodis, ­– ir ne Dievas, kai toli? Ar gali pasislėpti žmogus pakampyje, kad aš jo nematyčiau? ­– tai VIEŠPATIES žodis. ­– Argi aš ne tas, kurio pilnas ir dangus, ir žemė?“ ­– tai VIEŠPATIES žodis.

*Dievas yra visur. Jis nepririštas prie daikto.

Evangelija pagal Matą 10:8 (LBD6)
… Dovanai gavote, dovanai ir duokite!

Evangelija pagal Matą 21:12-13 (LBD6)
Įėjęs į šventyklą, Jėzus išvarė visus parduodančius ir perkančius šventykloje, išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir tarė jiems: „Parašyta: Mano Namai vadinsis maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne!

Evangelija pagal Joną 4:24 (LBD6)
Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa.“

*Dievas yra visur. Jis nepririštas prie daikto.

Apaštalų darbai 8:18-20 (LBD6)
Pamatęs, kad apaštalų rankų uždėjimu teikiama Dvasia, Simonas pasiūlė jiems pinigų ir prašė: „Duokite ir man tą galią, kad, kam uždėsiu rankas, gautų Šventąją Dvasią.“ Bet Petras tarė jam: „Kad tu pražūtum su savo sidabru, jei sumanei už pinigus nusipirkti Dievo dovaną!

Petro antras laiškas 2:1-3 (LBD6)
Buvo tautoje ir netikrų pranašų, kaip ir tarp jūsų bus netikrų mokytojų, kurie slapta įves pražūtingų klaidamokslių, išsigindami net juos išpirkusio Valdovo, ir užsitrauks greitą žlugimą. Daugelis paseks jų pasileidimu, ir dėl jų bus piktžodžiaujama tiesos keliui. Iš godumo jie bandys jus išnaudoti suktais žodžiais. Bet nuo seno pasmerkimas jų laukia ir jų pražūtis nesnaudžia.