2021.07.16 Tai pranašė, jos vyras matomai taip pat.

Nuo 9:00 min. ji pasakė maždaug taip: „Atleidimas yra būtinas tam, kad rojuje nebūtų kartėlio vieno asmens kitam.“

Evangelija pagal Matą 6:15 (LBD6)
O jeigu neatleisite žmonėms, tai nė jūsų Tėvas neatleis jūsų nusižengimų.

kartėlis

Visą savaitę buvau okupuotas piktų minčių dėl visokių persekiotojų, pletkininkų, trolių. Manau jos vyras gavo šį sapną dėl manęs. Čia yra kelios detalės, kurios mane verčia taip manyti.

  • Linijos. Prieš tai mačiau tai pas vieną lietuvę, čia.
  • Visą savaitę buvau okupuotas piktų minčių. Gaudavau sapnų dėl to. Dabar dar ir šis video.
  • Ji pasakė tai, kas man sukosi galvoje jau kurį laiką. Aš mąsčiau: jeigu į rojų patektų piktas žmogus arba žmogus, kuris prieš mane arba kitą asmenį turi pyktį, juk ten mums susitikus tai jau nebebūtų rojus. Tai nebūtų ramybės vieta.
  • Ji tai pasakė maždaug nuo 9:11 min. Šis skaičius man turi reikšmę, apie tai rašiau čia.

Anksčiau esu gavęs apreiškimą iš pranašo gyvenančio Amerikoje, čia.

Parirodo man Dievas kalba per pranašus jiems to net nežinant.

Taip pat pastebėjau, kad toks amerikietis Thomas Fischer skelbia pranašystes, kurios jam to net nežinant sutampa su kitų pranašystėmis, pvz.: su šios merginos arba mano. Įdomumas tame, kad mes gyvendami skirtinguose žemynuose esame vienas su kitu susiję, nors net nekontaktuojame.

Jeigu taip vyktų Lietuvoje, aš to nelaikyčiau stebuklu, nes Lietuvoje kaikurie pastoriai gauna info iš karininkų ir saugumiečių. Jie veidmainiai tai slepia. Jiems patiems tai ne į naudą.