Feisbuke yra maldos grupės, kuriose žmonės rašo savo intencijas, o kiti meldžiasi. Perskaitę intenciją jie padeda kryželio/pliusiuko ženklą +, tokiu būdu parodydami, kad jie neva pasimeldė.

Gali susidaryti klaidingas įspūdis, kad norint efektyvesnio užtarimo neva reikia surinkti kuo daugiau pliusiukų.

Teko girdėti, kad kažkas kažkam priekaištauja dėl abejingumo kitų poreikiams. Tas abejingumas buvo nustatomas remiantis pliusiukų kiekiu.

Facebook maldos grupė

Skaitydamas Bibliją matau, kad užtarimo maldos efektyvumas priklauso ne nuo kiekybės, o nuo kokybės. Svarbiausia yra tai, kas tave užtaria. Ar tas žmogus arti Dievo, ar toli. Ar jis pranašas, ar nusidėjėlis.

Pradžios knyga 20:7 (LBD6)
Dabar sugrąžink vyrui žmoną; jis pranašas, todėl tave užtars, ir liksi gyvas. Bet jei nesugrąžinsi, žinok, kad tikrai mirsi; pražūsi pats ir visa, kas tau priklauso“.

Skaičių knyga 22:4-6 (LBD6)
… Ciporo sūnus Balakas tuo metu buvo Moabo karalius. Jis išsiuntė pasiuntinius pas Beoro sūnų Bileamą į Petorą, kuris yra giminaičių krašte prie Upės, pakviesti jį, tardamas: „Štai išėjo iš Egipto tauta, ji apdengė visą žemę ir įsikūrė šalia manęs! Maldauju, ateik ir prakeik tą tautą, nes ji stipresnė už mane. Galbūt aš pajėgsiu ją nugalėti ir išvaryti iš šio krašto, nes žinau, kad ką tu palaimini, tas tikrai palaimintas, o ką prakeiki, tas tikrai prakeiktas“.

Karalių pirma knyga 13:6 (LBD6)
„Prašau maldauti VIEŠPATIES, savo Dievo, malonės, –­ tarė karalius Dievo vyrui, –­ ir melstis už mane, kad ranka man būtų sugrąžinta.“ Dievo vyras maldavo VIEŠPATĮ, ir karalius vėl galėjo sulenkti ranką. Ji tapo tokia, kokia buvo pirma.

Evangelija pagal Luką 22:31-32 (LBD6)
„Simonai, Simonai! Štai šėtonas pareikalavo persijoti jus tarsi kviečius. Bet aš meldžiuosi už tave, kad tavasis tikėjimas nesusvyruotų; o tu sutvirtėjęs stiprink brolius!“

Jokūbo laiškas 5:14-16 (LBD6)
Kas nors pas jus serga? Tepasikviečia Bažnyčios vyresniuosius, ir jie tesimeldžia už jį, patepdami aliejumi Viešpaties vardu. Tikėjimo malda išgelbės ligonį, ir Viešpats jį pakels, o jeigu jis būtų nusikaltęs, jam bus atleista. Tad išpažinkite vieni kitiems nuodėmes ir melskitės vieni už kitus, kad atgautumėte sveikatą. Daug gali karšta teisiojo malda.

Dievas išklauso teisiuosius
https://dzodis.com/2020/07/03/dievas-isklauso-teisiuosius/