2021.07.29 Tai pranašė.

Šiame pamoksle sakoma, kad mūsų tarnavimas negali pakeisti paklusnumo Dievo žodžiui. Tai reiškia, kad nesvarbu kiek tu evangelizuoji ar aukoji, bet jei gyveni nuodėmėje, tavo tarnavimas tavęs neišgelbės. Tarnavimas negali būti pakaitalu paklusnumui, šventumui.

Evangelija pagal Matą 7:21-23 (LBD6)
Ne kiekvienas, kuris man šaukia: ‘Viešpatie, Viešpatie!’ ­– įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo Tėvo valią. Daugelis man sakys, tai dienai atėjus: ‘Viešpatie, Viešpatie, argi mes nepranašavome tavo vardu, argi neišvarinėjome demonų tavo vardu, argi nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu?!’ Tuomet jiems pareikšiu: ‘Aš niekuomet jūsų nepažinojau. Šalin nuo manęs, nedorėliai!’


Susiję straipsniai:

būkite šventi
https://dzodis.com/2021/02/19/bukite-sventi/

pamokslas
https://dzodis.com/2021/03/08/pamokslas/


P.S.

Galbūt vėliau ką nors parašysiu, o galbūt ne, nes aš šituos straipsnius rašau iš dalies sau, kaip konspektą. Jūs man nesate pasakę jokio gero žodžio, tiktai blogus, tiktai priekaištus, tad nepažadu čia kažką versti, nebent bus noras dėl savęs.