Biblijos vertimas

Pirmas mano kontaktas su Biblijos tekstu tikriausiai buvo internete, per ebiblija.lt.

Pirma Biblija, kurią pirkau buvo LVK (katalikų), bet aš jos normaliai neskaičiau. Gal ir gerai, kad neskaičiau. Ten yra komentarų kurie ir padeda ir kenkia. Jie žiūri į Raštą moksliškai, o tai kartais griauna tikėjimą. Šio vertimo sakinių struktūra nenatūrali, dirbtinai poetizuota, jei gerai išsireiškiau. Pilna retai sutinkamų ir todėl nesuprantamų lietuviškų žodžių.

Kažkada bendravau su anglakalbiais, todėl jų buvau įtikintas, kad KJV neva geriausias vertimas. Kai atsirado lietuviška KJV, iškart nusipirkau. Paskui kai pradėjau pats analizuoti vertimus, pastebėjau, kad lietuviškas katalikų vertimas dažnai verčia dar tiksliau nei šis. Tuomet stipriai nusivyliau. Buvo ir kitų priežasčių nusivilti lietuviška KJV versija. Tiesą sakant, labai kvaila lietuvišką vertimą vadinti KJV, jį reikėtų vadinti jo autoriaus vardu.

Buvau (Dievo) vedamas skaityti LBD. Ne viskas man čia patiko. Tai patobulintas LVK. Šiek tiek normalizuotas, bet visvien netobulas.

Burbulio / Tikėjimo žodžio Biblijos neturėjau, džiaugiuosi tuo, nes čia vientisas tekstas. Dabar turiu, bet man net nesinori jos imti į rankas. Nors (per sapną) esu gavęs patvirtinimą, kad tai geras vertimas (tuo atveju, kai naudojamas kaip papildymas LBD vertimui). Man patinka tai, kad šio vertimo, priešingai nei LVK ir LBD, eilučių numeracija sutampa su angliškų vertimų numeracija.

Man norėjosi tobulo vertimo. Išsiaiškinau, kad tarp angliškų vertimų man geriausias būtų ESV. Per amazon.de nusipirkau ESV Study Bible. Mano nuostabai man (per ženklus ir sapnus) buvo uždrausta skaityti ESV. Spėju, kad ne dėl to, kad tai blogas vertimas, o dėl to, kad tai nėra mano gimtoji kalba, todėl aš skaityčiau protu, o ne širdimi. Skaityčiau kaip kokį kryžiažodį, o ne gyvą tekstą.

Dar viena įdomybė ta, kad aš buvau nusipirkęs LBD su apokrifais, bet man norėjosi be apokrifų, todėl ėjau pirkti kitos LBD, kuri neturi apokrifų. Nusipirkau, nors (per ženklus) buvau vedamas nepirkti. Galbūt blogumas tame, kad ji maža, mažos raidės, nors man pilnai įskaitoma. Gal viršelis iš kiaulės odos, kas ten žino, nerašo iš ko. Didžiausias blogumas tikriausiai tas, kad ji sunkiai atsiverčia, nes yra maža ir su kietu viršeliu.

Biblijos skaitymas man (per sapnus) buvo prilyginamas darbui. Ne kartą buvau baramas dėl neskaitymo.

Po to, kai perskaičiau LBD, man (per sapną) buvo parodyta, kad dabar galiu skaityti ESV. Bent jau aš taip supratau. ESV galima ne tik skaityti, bet ir klausyti. Mano atveju tai yra studijų knyga, pilna komentarų, paveikslėlių, grafikų.


Norint pasitikrinti eilutės vertimą, galima palyginti angliškus vertimus arba žiūrėti ką rašo originale.


Dabar pabandžiau išversti kelias psalmes pagal ESV. Tiksliau tai tikriausiai reikėtų vadinti ne vertimu, o sudarymu. Pamačiau, kad tai labai varginantis darbas, tai užima daug laiko. Vadinasi savo vertimo neturėsiu.

Ps 1
1Palaimintas vyras, kuris neina pas nedorėlius patarimo, nestovi nusidėjėlių kelyje, nesėdi su pašaipūnais, 2bet gėrisi VIEŠPATIES įstatymu ir mąsto jo įstatymą dieną naktį. 3Jis lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių savo laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Ką jis bedaro, jis klesti. 4Nedorėliai – ne tokie. Jie kaip pelai, kuriuos nuveja vėjas. 5Todėl nedorėliai teisme neatsilaikys, nei nusidėjėliai teisiųjų sueigoje, 6nes VIEŠPATS žino teisiojo kelią, o nedorėlio kelias pražus.

Ps 23 – Dovydo psalmė.
1VIEŠPATS yra mano ganytojas, – aš nestokosiu. 2Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose. Jis veda mane prie ramių vandenų. 3Jis atstato mano sielą. Jis veda mane teisumo takais dėl savo vardo. 4Nors aš eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes tu su manimi. Tavo lazda ir tavo ramstis nuramina mane. 5Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje, tu patepi mano galvą aliejumi, mano taurė liejasi per kraštus. 6Tikrai, gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu VIEŠPATIES namuose visados.

Ps 91
1Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo pastogėje, pasiliks Visagalio šešėlyje. 2Aš sakysiu VIEŠPAČIUI: „Mano prieglauda ir mano tvirtove, mano Dieve, kuriuo pasitikiu.“ 3Jis išgelbės tave iš paukščių medžiotojo kilpos ir iš pražūtingo maro. 4Jis uždengs tave savo plunksnomis, po jo sparnais rasi prieglaudą. Jo ištikimybė – didysis ir mažasis skydas. 5Tu nebijosi nakties teroro, nei strėlės, kuri skrenda dieną, 6nei maro, kuris slankioja tamsoje, nei sunaikinimo, kuris nusiaubia vidurdienyje. 7Nors tūkstantis kristų tavo pašonėje, dešimt tūkstančių tavo dešinėje, bet prie tavęs tai nepriartės. 8Tik žiūrėsi ir matysi, kaip atlyginama nedorėliams. 9Kadangi tu padarei VIEŠPATĮ savo buveine, Aukščiausiąjį, kuris yra mano prieglobstis, 10nieko pikta tau neatsitiks, jokia nelaimė nepriartės prie tavo palapinės. 11Juk jis palieps savo angelams saugoti tave visuose tavo keliuose. 12Ant savo rankų jie tave neš, kad neužsigautum kojos į akmenį. 13Tu mindžiosi liūtą ir angį, jauniklį liūtą ir gyvatę tu sutrypsi kojomis.
14„Kadangi jis man atsidavęs su meile, aš išlaisvinsiu jį, aš apginsiu jį, nes jis pažįsta mano vardą. 15Kai jis šauksis manęs, aš jam atsakysiu. Aš būsiu su juo nelaimėje. Aš išgelbėsiu jį ir pagerbsiu jį. 16Ilgu gyvenimu aš pasotinsiu jį ir parodysiu jam savo išgelbėjimą“.