septynios bažnyčios

Džon Zavlaris tarnavimas yra su Dievo jėga. Tai toks tarnavimas, kuriuo aš žaviuosi. Jis išvarinėja demonus su patepimu, o ne dirbtinai.

Vertimas:

  1. Efezo bažnyčia; ji prasidėjo 65-ais metais po Kristaus; tai apaštalinė bažnyčia
  2. Smirnos bažnyčia; tai graikų bažnyčia; prasidėjo 313-ais metais po Kristaus; tai persekiojama bažnyčia
  3. Pergamo bažnyčia; graikų kalboje šis žodis yra sudurtinis žodis, sudarytas iš žodžių: daugiau santuokų; ji prasidėjo 606-ais metais po Kristaus; tai bažnyčia su kompromisais
  4. Tiatyrų bažnyčia; graikų kalboje šis žodis yra sudurtinis žodis, reiškiantis Tyro duktė; ji prasidėjo 1520-ais metais po Kristaus; ji gyveno tamsiais laikais; tikrieji krikščionys buvo žiauriai persekiojami, žr.: Baltramiejaus naktis
  5. Sardų bažnyčia; ji prasidėjo 1750-ais metais po Kristaus; ji simbolizuoja pasikeitimą; dalis persekiojamų krikščionių išliko
  6. Filadelfų bažnyčia; graikų kalboje šis žodis yra sudurtinis žodis, sudarytas iš žodžių draugas ir brolis; tai paėmimo į dangų (angl. the Rapture) bažnyčia
  7. Laodikėjos bažnyčia; žodis Laodikėja reiškia tautų teismas; tai bažnyčia po paėmimo į dangų; tai vargų bažnyčia

Kiekvienas mokytojūkštis šias bažnyčias ir jų laikotarpius aiškinai savaip, taip kaip jiems patiems norisi, taip kaip jiems šauna į galvą, todėl niekuo aklai pasitikėti negalima. To neturėtų būti (2 Pt 1:20).

Džon Zavlaris aiškinime svarbiausia būtų tai, kad mes esame šešta bažnyčia. Nors tiksliau būtų sakyti, kad mes gyvename šeštos bažnyčios laikotarpyje. Tai reiškia, kad gyvename paskutiniais laikais ir galime laukti paėjimo į dangų. Nežinau ar jis gerai suraitė skaičiukus, galimai ne, bet tai tikriausiai nesvarbu, nes tai mums jau nebeaktualu.

Kiti aiškintojai aiškina kitaip. Pvz. jau esu aprašęs vieno baptisto Hovardo Pitmeno liudijimą, kur jis aiškino, kad mes neva esame septinta bažnyčia. Dabar manau, kad tai negeras aiškinimas. Nors kažkuria prasme jis dalinai teisus, kadangi tikriausiai dauguma krikščionių bus palikti suspaudimui dėl savo drungnumo, pasaulietiškumo, kompromiso su nuodėme.

Dar kažkada YouTubėje esu ne kartą klausęs vieno lietuvio aiškinimą. Jis irgi ten netiesiogiai sako, kad mes neva septintoji bažnyčia. Manau tai nėra geras aiškinimas.

Dėl meilės šeštoje bažnyčioje man kilo šiek tiek klaustukų, nes aš didelės meilės nematau, ypač tarp Amerikos YouTuberių, kurie vienas apie kitą kuria demaskuojančius video. Nematau ir Lietuvoje. Čia tikriausiai kalbama platesniu kampu – apie ekumenizmą tarp skirtingų konfesijų ir denominacijų.