Šie žmonės sako, kad katalikybėje naudojama magija.


Tai istorija iš Pietų Amerikos.

09:38 Satanizmo mokymas draudžia naudoti magiją prieš tikintį krikščionį, prieš tikintį protestantą. Tai skaitosi nusikaltimas. Prieš katalikus galima naudoti.
14:54 Mini katalikų bažnyčią. Sako sandora su velniu turi būti sudaryta Romos katalikų bažnyčioje arba kapinėse.
15:49 Satanistinio ritualo metu buvo pasityčiota iš 91 psalmės (rusiškoje Biblijoje tai 90-a psalmė).
21:29 Mini katalikų bažnyčią. Sako katalikų bažnyčia yra bendrininkė aukščiausio lygio okultizmo.


Tai istorija iš Afrikos. Lietuvoje tokių tikriausiai nėra.

II-a dalis.
06:02 Liuciferis žemėje turi tris šventyklas.
13:50 Dėl vieno krikščionio Liuciferis gali užmušti tūkstantį pagonių, nes tik krikščionis nepasiduoda Liuciferio kontrolei, tik krikščionis destabilizuoja jo planus.
20:05 Mini katalikybę.
22:20 Tikri krikščionys turi daug pasipriešinimo, nes prieš juos kariauja tamsos jėgos.
22:43 Velnias nori, kad tie, kas skaito Bibliją, kreiptų dėmesį tiktai į palaiminimus, o ne į išgelbėjimą ir nuodėmę. Palaiminimas be išgelbėjimo tai prakeikimas (Mt 6:33). Kai matote bažnyčią, kurioje nemėgstama kalbėti apie išgelbėjimą ir nuodėmę, žinokite, kad jūs sutikote bažnyčią, kuri yra velnio įtakoje.
30:50 Žmogaus, gyvenančio nuodėmėje, malda nebus išgirsta.
35:00 Katalikybę pristato kaip magiją. Sako, kad kryžiavimasis tai neva šėtoniškas ženklas, nes kai darai ant savęs kryžiaus ženklą, tu neva atskiri Dievo asmenis. Kitas neva šėtoniškas ženklas tai pelenų kryžius ant kaktos per pelenų trečiadienį. Katalikus perkalbėti neįmanoma todėl, kad jie užkerėti magijos, už juos reikia melstis.

Kai čia sako raganavimas, tai turi galvoje tai, kad tu esi tapęs netyrųjų dvasių įrankiu, sąmoningai arba nesąmoningai.

III-ia dalis.
00:00 Yra juoda, balta, raudona magijos. Juoda magija labiausiai paplitusi Afrikoje. Balta magija tai: okultiniai mokslai (kabala?), rozenkreiceriai, masonija, krikščioniškas mokslas (scientologija?), mormonai. Juoda magija tai: raganavimas, islamas, džainizmas. Šventoji magija tai raudona, balta ir juoda magija vienu metu.
01:44 Būna trys raganavimo formos: sąmoningas raganavimas, nesąmoningas raganavimas ir kruvinas raganavimas.
02:07 Sapnų analizavimas gali būti nesąmoningas raganavimas.
03:35 Kruvino raganavimo požymis – atjautos jausmo stoka, kasdienis vaikų mušimas, sutuoktinio sumušimas.
04:40 Nesąmoningo raganavimo ženklu gali būti purvas, pvz. nenoras praustis, nesitvarkymas savo namų.
05:00 Neapykanta.
06:00 Pavydas.
06:22 Pagarba turi būti ne tik tėvams, bet ir vyresniems žmonėms.
06:29 Melas.
10:27 Kiekviename turguje (mūsų atveju prekybos centre) yra mažiausiai 78 tūkstančiai demonų, todėl prieš einant pirkti produktus, namie reikia melstis tam, kad galėtum išsirinkti nesuteptus produktus.
13:36 Krikščionių namai turi ugnies apsaugą nuo raganių (Abd 1:18).
14:37 Voratinkliai tai purvas. Dvasiniame pasaulyje voratinkliai veikia kaip antenos prišaukiančios raganius. Taip pat fotografijos, atvaizdai, netikro Jėzaus atvaizdas, netikros Marijos atvaizdas, kryžius su negyvu Jėzumi. Jėzus jau nebe ant kryžiaus. Tai stabmeldystė.
15:46 Fetišizmas – religinis materialių daiktų fetišų garbinimas. Fetišai – daiktai, kuriems priskiriamos antgamtinės savybės, antgamtinė galia.
16:53 Neiti miegoti susipykus.
18:51 Jeigu darai nuodėmę – netenki dieviškos šlovės, tuomet raganiai gali tau kenkti, atimti tavo palaiminimus.

IV dalis
06:22 Raganių tikslai bažnyčiose:
06:36 1) Pirmas raganių tikslas bažnyčiose padaryti taip, kad Dievo vaikai būtų negabūs klausyti Dievo žodį.
06:47 Jeigu nevaikštote Viešpaties baimėje, tai verčiau nepamokslaukite, nes taip padarysi blogą paslaugą.
06:56 Raganius pasakoja kaip jis kartą atėjo į bažnyčią ir tam tikru būdu spaudė savo pirštą, tokiu būdu darydamas užkeikimą (maginį poveikį pastoriui), dėl to pastorius pamiršto kalbą kurią ruošė ir pradėjo pasakoti savo gyvenimo istorijas, kuruos nestatydina, nes tai nėra Dievo žodis (Rom 10:17; Jn 8:32). (Atkreipkite dėmesį į žemiau esančią nuotrauką.)
08:10 2) Raganiai siekia išlaikyti Dievo vaikus skurde ir patraukti juos po prakeikimu. (Pr 49:25) Raganiai nori, kad jūs aukotumėte tokiu būdu, kuris menkina Dievą, ir tokiu būdu patys save prakeikdami (Mal 1:14). Todėl (jei gerai supratau) aukojimo metu jie pasiųsdavo mintį, kad jūs jau neva paaukojote, o ištiesų jūs neaukojote.
09:32 3) Raganiai siekia blokuoti bažnyčios projektus. Už titulus bažnyčioje kovoja raganiai tam, kad kontroliuotų bažnyčios projektus.

V dalis
01:37 4) Neaukodamas bažnyčiai dešimtinių ir aukų pasmerki save skurdui.
01:43 5) Neapykantos skatinimas tarp bažnyčių, jų tarpusavio kiršinimas.
03:20 6) Velnias siekia neleisti krikščionims pamokslauti, mokyti, liudyti apie Dievo šlovę. Velnias nenori, kad kas mokytų Dievo vaikus. Nenori, kad jų tikėjimas būtų tvirtas, nes tuomet jie bus atsparūs velniui ir patiks Dievui.
04:17 7) Poligamija (santuoka ar santykiai su daugiau nei vienu partneriu). Tokiose santuokose gimę vaikai yra po prakeikimu.
05:39 8) Atvaizdai ir stabai, pvz.: Jėzus, Marija. Kalba apie katalikų bažnyčią.
07:34 9-1) Mirusiųjų garbinimas, pvz.: maisto palikimas vėlėms per Kūčias; maldos šventiesiems, tarkim Marijai, kuri vėliau neva pasimels už mus savo sūnui Jėzui, o Jėzus Tėvui. (1 Tim 2:5)
09:19 9-2) Televizija. Žmonės kopijuoja pasauliečius. Reikia vengti siaubo filmų, filmų su zombiais, vampyrais, nes jie sukuria baimę, o kai jūs bijote, jūs negalite kovoti su velniu. Jeigu norite išvyti demoną, jūs turite imti valdžią virš jo, bet jeigu jūs bijote, jūs jo neišvysite. Pornografiniai filmai.
12:57 10) Raganiai nori, kad nebūtų minimas Kūrėjo vardas ir jo viengimio sūnaus vardas (Rom 10:13).
13:09 Tai šėtono įsakymai. Jeigu kuriuos nors jų vykdai, žinok, kad velnias tave laiko savo rankose. Tau reikia atgailauti ir išvaryti piktąją dvasią iš savęs.
13:23 Dar kaiką pasakė… Yra matoma ir nematoma armija.


Superior General of the Society of Jesus (a.k.a. Black Pope) – jėzuitų vadas.

Peter Hans Kolvenbach.


Bill Schnoebelen – Catholicism׃ The Church on Haunted Hill.

1:11 Šitas žmogus kažkada galvojo būti katalikų kunigu. Jam kitas kunigas su mokslų daktaro laipsniu pasakė, kad jei jis nori būti toks kaip Jėzus, tai turi daryti tai, ką darė Jėzus. Jam pasakė, kad Jėzus neva studijavo okultizmą Egipte, Indijoje pas visokius guru.


Štai kokią nuotrauką radau žiūrėdamas Krokuvos miesto gidės puslapį:
https://www.facebook.com/krakowstoryteller/posts/218965070022290
Čia ji viską paaiškina kodėl tai neva normalu:
https://www.facebook.com/krakowstoryteller/videos/298129344995756
Brolija susikūrė 1595-ais metais. Jau tada jie naudojo galvos dangalus. Tokių brolijų buvo ir kitose šalyse.

magija katalikų bažnyčioje

Apreiškimas Jonui 18:4 (LBD6)
Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį:
„Išeik iš Babelės, mano tauta,
kad nedalyvautum jos nuodėmėse
ir nepatirtum jos negandų!