Goda Juocevičiūtė

Ir gerai, kad Lobovą areštavo. Daugiau normalių žmonių į mitingą ateis. Nes vien dėl Lobovo draugijos tūkstančiai neina. Bet, pamatysit, bus greit paleistas kaip didvyris, kad toliau diskredituotų visą pasipriešinimo konservatorių klikai judėjimą. Būtų gerai dar, kad tuos sektantus, kurie siūlo aikštėse, stadionuose, irgi mitinguose melstis, susemtų. Va tada jau tikrai visa sąmoninga Lietuva susirinktų į protestą.

Goda Juocevičiūtė – nuoroda
2021.09.09

Kažkodėl maniau, kad ši moteris krikščionė, bet panašu, kad ne. Man ji patiko. Apsigavau. Kita vertus, aš ją iš dalies suprantu.

Malda yra labai gerai – ir kaip vaistas, ir kaip protą raminanti priemonė. Bet ne aikštėje, kur virsta dūmai ir griaudėja būgnai ir kur susirinkę daug skirtingų religijų ir konfesijų išpažinėjai.

Goda Juocevičiūtė – nuoroda
2021.09.09
Aurimas Guoga
Aurimas Guoga

2021.09.10
Rugsėjo 10-osios mitingas Katedros aikštėje
https://youtu.be/rF0d_xV_IOc
Tai tautininkų (nacionalistų) katalikų mitingas.

Darau išvadą, kad krikščionys gali turėti sąjungininkų „naudingų idiotų“ (tai Lenino išsireiškimas), bet tai nereiškia, kad jie yra mūsų broliai. Tie žmonės gali būti vedamai įvairiausių motyvų. Pvz.:

  • noras pasipuokuoti, parodyti visiems savo sumanumą, noras išsiskirti
  • maištingumas
  • tapatinimasis su nuskriaustaisiais (tai psichologinis dalykas; įtariu, kad Nida Vasiliauskaitė to geras pavyzdys)
  • baimė dėl nežinomybės
  • tautiškumas (tai galimai stabmeldystė)
  • bendruomenės kūrimasis, prasmingumo jausmas
  • žmonės gali būti pasidavę įtaigai savo aplinkos žmonių, internetinio burbulo

Anglų kalboje yra toks žodis terminas „truther“, galite pasiguglinti jo reikšmę. Jei kažkam nepatinka Lenino epitetas naudingi idiotai, galite juos vadinti trutheriais.

Dar anglų kalboje yra žodis „troublemaker“ (neramumų sukėlėjas).

Patarlių knyga 26:17 (LBD)
Praeivis, kuris kišasi į svetimą ginčą,
panašus į žmogų, griebiantį šunį už ausų.