rugsėjo 23

Lietuvos žydų genocido atminimo diena
https://day.lt/sventes/straipsniai/zydu_genocido_diena

Kažkodėl kaltė verčiama vokiečiams, lietuviams, geriausiu atveju naciams, bet giliau nežiūrima. Nežinau ar galima tokią tiesą garsiai sakyti, tai aš, kaip sakant, tarp eilučių pasakysiu… Arba eilutėmis.

Psalmių knyga 9:17 (KB)
Nedorėliai ir visos tautos, kurios užmiršo Dievą, į mirusiųjų buveinę eina.

Izaijo knyga 1:4-6 (LBD)
Ak nuodėminga tauta,
žmonės, apsikrovę nedorybėmis,
piktadarių palikuonys,
ištvirkę vaikai!
Jie paliko VIEŠPATĮ,
atmetė Izraelio Šventąjį,
atsuko jam nugarą.
Kodėl vis dar norite būti mušami,
kodėl nesiliaujate erzinti?
Visa galva pasiligojusi,
visa širdis alpstanti.
Nuo kojų padų iki viršugalvio
neturite jūs sveikos vietos.
Mėlynės, randai ir pūliuojančios žaizdos,
nevalytos, netvarstytos, aliejumi nepateptos.

Izaijo knyga 42:24-25 (LBD)
Kas atidavė Jokūbą, kad jis būtų apiplėštas,
kas atidavė Izraelį plėšikams?
Ar tai nebuvo VIEŠPATS, kuriam mes nusidėjome?
Jo keliais eiti jie atsisakė ir neklausė jo Įstatymo.
Todėl jis leido jiems pajusti savo pykčio jėgą,
įniršį ir karo baisumus.
Jis apsiautė juos liepsnomis, bet jie nesuprato,
nudegino juos gaisru, bet ir to jie nepaėmė į širdį.

Komunizmo išradėjas Karlas Marksas buvo žydų tautybės, netgi rabino sūnus.

Bolševikų vadai buvo atitinkamos tautybės. Vykdytojai – NKVDistai irgi.

Pirmieji konclageriai buvo Sovietų Sąjungoje. Atspėkite kokios tautybės žmonės jiems vadovavo. Užuomina ČIA.

Tikriausiai teisinga būtų sakyti, kad nacių nacionalsocializmas susikūrė kaip reakcija į bolševikų socializmą. Jie tebuvo mėgdžiotojai. Dvejus metus jie buvo vos ne sąjungininkais. Tame galima būtų įžvelgti priežasties ir pasekmės ryšį.

Čia klaida ne tik Dievo atmetimas, bet yra ir dar viena didelė kaida – tai negebėjimas išlaukti tinkamo meto, mat jie kurdami pasaulinį komunizmą siekė sukurti rojų žemėje nesulaukę Mesijo.

Susijęs straipsnis:

bolševizmas
https://dzodis.com/2020/09/23/bolsevizmas/

Šiais ar praeitais metais per youtube girdėjau kaip vienas toks dabar populiarus politikuojantis rusoliubas TV žydas Jakov Kedmi labai susinervino dėl to, kad kažkas (berods Pribaltikoj) pasakė, kad žydai buvo žudomi dėl to, kad jie buvo komunistai. Jis juos išvadino padonkais ar pan. Bet jis tai tikriausiai suprato kaip kokį tai politinį aiškinimą, o aš tai aiškinu kaip dvasinį dėsnį, kaip Dievo prakeiksmą (Įst 28). Štai vaizdelis – kalbasi du populiarūs TV žydai, vienas jų su komunistine simbolika.

Šiame dokumentiniame filme galima pamatyti to meto baisumus.
Siūlau tai žiūrėti Įst 28 fone.
Документальный фильм Николая Сванидзе. “Гетто“ @Россия 1
https://youtu.be/AVwYMsF_NJo
https://smotrim.ru/brand/66741


Rugsėjo 23-ią buvo mano vandens krikšto diena. Taip išpuolė, kad man pastorius 2012-ais paskyrė šią dieną. Po krikšto pagalvojau – gražus skaičius, nes pavasarį tokią pat dieną mano gimtadienis. Pagalvojau ką tai galėtų reikšti. Po kažkiek laiko pamačiau, kad šią dieną Lietuvos žydų genocido atminimo diena, bet nesupratau ką toks sutapimas galėtų reikšti. Supratau tik po daug metų – krikštydamasis žmogus miršta sau. Tokiu būdu mano krikštas buvo susietas su mirtimi. Prieš tai aš buvau kabalos mokinys.

Mano gyvenime nėra atsitiktinumų (Dievas viską kontroliuoja). Daug kas pranašiška. Todėl žinau, kad pvz. ta istorija su laikrodžiu yra pranašiška. Ji reiškia, kad Dvasios išliejimas bus savo metu.


Taip gavosi, kad šį blogą dzodis.com pradėjau rašyti 2019 rugsėjo 23-ią dieną. Nors čia yra straipsnių su ankstesne data, bet jie buvo parašyti atbuline data vardan chronoliginio išdėstymo.

Tai yra daug laiko ir pasiaukojimo reikalaujantis darbas. Jau rašiau, kad man nėra jokio malonumo, jokios motyvacijos rašyti šiuos straipsnius. Būtų žymiau lengvesnis gyvenimas jei to nedaryčiau.

Mane niekina šunys, kurie save vadina krikščionimis. Jie mane šniukštinėja, pletkina, šmeižia, gnydina, teisia, kaltina, mokytojauja man, bando įskaudinti. Per du metus nesulaukiau palaikymo ar dėkingumo. Tai kančia. Tokia nepelninga veikla galima užsiimti tik tuo atveju jei esi miręs sau.