Psalmynas 11:6 (LBD)
Nedorėliams jis siųs žarijų ir sieros lietų,
svilinanti vėtra bus jiems skirtoji taurė.

Psalmynas 140:11 (LBD)
Teapipila VIEŠPATS juos žarijomis!
Tebūna sužerti į duobę, kad niekada neatsikeltų!

Evangelija pagal Matą 3:10 (LBD)
Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį.

Evangelija pagal Matą 7:19 (LBD)
Kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį.

Evangelija pagal Matą 13:30 (LBD)
Palikite abejus augti iki pjūties. Pjūties metu aš pasakysiu pjovėjams: ‘Pirmiau išrinkite rauges ir suriškite į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano kluoną.’“

Evangelija pagal Matą 13:49-50 (LBD)
Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.

Evangelija pagal Morkų 9:43-48 (LBD)
Jei tavoji ranka gundo tave nusidėti, nusikirsk ją! Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu su abiem rankom patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. Ir jei tavoji koja veda tave į nuodėmę, nusikirsk ją, nes tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu su abiem kojom būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo nusidėti tavoji akis, išlupk ją, nes verčiau tau vienakiui įeiti į Dievo karalystę, negu su abiem akim būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir ugnis negęsta.

Evangelija pagal Joną 15:6 (LBD)
Kas nepasiliks manyje,
bus išmestas laukan
ir sudžius kaip šakelė.
Paskui surinks šakeles,
įmes į ugnį, ir jos sudegs.

Apreiškimas Jonui 14:9-11 (LBD)
Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį ­– tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą.“

Apreiškimas Jonui 20:14-15 (LBD)
Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis ­– ugnies ežeras. Kas tik nebuvo rastas įrašytas gyvenimo knygoje, tas buvo įmestas į ugnies ežerą.


Susiję straipsniai:

kaip atrodo pragaras
https://dzodis.com/2021/08/14/kaip-atrodo-pragaras/


Žemės drebėjimai, ugnikalniai.
https://www.volcanodiscovery.com