Lietuviškiems vertimams yra kur tobulėti. Čia tik viena eilutė iš skirtingų vertimų. Kaikurie vertėjai bandė išversti netiesiogiai, o taip, kaip jiems atrodė, kad mums bus geriau, – su savo interpretacija. Tai ne visados išeina į gerą.

Izaijo 58:9 (JS)
Tuomet tu šauksies, ir Viešpats išklausys: sukausi ir jis tars: Štai aš čia. Jei atimsi iš savo tarpo grandinę, jei liausies tiesęs pirštą ir kalbėjęs, kas nenaudinga,

Izaijo knyga 58:9 (LVK5)
Tada šauksies, ir VIEŠPATS atsilieps,
kai pagalbos prašysi, jis tars: „Aš čia!“
Kai tarp savųjų pašalini priespaudą,
nedarai skriaudos, ko blogo nekalbi,

Izaijo knyga 58:9 (LBD6)
Tada šauksiesi, ir VIEŠPATS atsilieps,
prašysi pagalbos, ir jis tars: „Aš čia!“
Kai tarp savųjų pašalini priespaudą,
nedarai skriaudos, nekalbi ko blogo,

Izaijo pranašystė 58:9 (KB/TŽ7)
Tu šauksies, ir Viešpats atsakys, prašysi pagalbos, ir Jis tars: ‘Aš čia!’ Jei pašalinsi iš savo tarpo priespaudą, negrasinsi ir nekalbėsi tuštybių,

Izaijo 58:9 (AJ)
Tada tu šauksies, ir VIEŠPATS išklausys; tu rėksi pagalbos, ir jis tars: ,Štai aš!’ Jei pašalinsi iš savo tarpo [priespaudos] jungą, rodymą pirštu ir piktžodžiavimą,

Izaijo pranašystė 58:9 (DK2)
Tada tu šauksiesi, ir VIEŠPATS atsakys; tu šauksi, ir jis tars: ‘Štai aš’. Jei pašalinsi iš savo tarpo jungą, rodymą pirštu ir tuštybių kalbėjimą;

Книга пророка Исаии 58:9 (Русский синодальный перевод)
Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!»
Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное,

Isaiah 58:9 (ESV)
Then you shall call, and the LORD will answer; you shall cry, and he will say, ‘Here I am.’ If you take away the yoke from your midst, the pointing of the finger, and speaking wickedness,

https://biblehub.com/isaiah/58-9.htm

Rodymas pirštu gali būti:

 • šmeižimas / melagingas liudijimas
 • kaltinimas / teisimas / smerkimas / priekaištavimas / gnydinimas / praeities priminimas
 • keikimas, prakeikinėjimas, kerštavimas
 • kritikavimas
 • murmėjimas / skundimasis
 • kitų krikščionių „demaskavimas“ (pvz.: Alfonsas, Rimas?, Vilma?, Александр Синицкий, Chris LaSala)
 • menkinimas, nuosavas teisumas, etikečių klijavimas (pvz. Kremliaus agentas, vatnikas, patvorinis, runkelis, acto garintojas, plokščiažemis, antivakseris), „dūchinimas“
 • niekinimas, „lojimas“, „heitinimas“, „trolinimas“
 • apkalbos / liežuvavimas / pletkinimas
 • išjuokimas / parodijavimas
 • grasinimas
 • skundimas (kai tai nebūtina)
 • masonų rankų ženklai (Pat 6:12-14)

Visais atvejais tai yra negatyvumo nukreipimas į kitą asmenį.

Masinis negatyvumo nukreipimas į kitą asmenį tai:

 • mobingas (angl. mobbing)
 • gang stalkingas (angl. gang stalking)
 • stochastinis terorizmas (angl. stochastic terrorism) – viešas asmens arba grupės demonizavimas (niekinimas), kuris sukursto smurtinį poelgį, statistiškai galimą, bet nenuspėjamą: pvz. vienišo vilko ataka.
 • baudžiamasis persekiojimas
 • užkardymas“ – valstybės spectarnybų vykdomas psichologinis terorizmas.
 • propaganda žiniasklaidoje (pvz.: paksogeitas, 9-11 ir Osama bin Ladenas, Donaldas Trampas)

Psalmynas 15:1-3 (LBD6)
(Dovydo psalmė.)
VIEŠPATIE, kas gali svečiuotis tavo Palapinėje?
Kas gali gyventi Sione, tavo šventajame kalne?
Žmogus, kuris dorai gyvena,
daro, kas teisu,
ir kalba tiesą iš grynos širdies.
Kas nešmeižia nė vieno liežuviu,
kas nedaro nieko pikta bičiuliui
ir nejuodina kaimyno,

Krikščionis neturi teisės laikyti savyje pykčio net ir tuo atveju kai prieš jį buvo pasielgta neteisiai, nes laikydamas savyje pyktį bus nepatrauklus indas Šventajai Dvasiai.

Laiškas efeziečiams 4:29-32 (LBD6)
Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Ir neliūdinkite Šventosios Dievo Dvasios, kuria esate paženklinti atpirkimo dienai. Tebūna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus.

*Čia kalbama apie santykius bažnyčioje.

Petro pirmas laiškas 2:19-23 (LBD6)
Tai malonė, jei kas, pažindamas Dievą, pakelia vargus, kuriuos nekaltai kenčia. Menka garbė, jei jūs kantrūs, kai esate plakami už nusikaltimus. Bet kai esate kantrūs, darydami gera ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akyse. Juk jūs tam pašaukti, nes
ir Kristus kentėjo už jus,
palikdamas jums pavyzdį,
kad eitumėte jo pėdomis.
Jis nepadarė nuodėmės,
ir jo lūpose nerasta klastos.
Šmeižiamas jis neatsikirtinėjo,
kentėdamas negrasino
,
bet visa pavedė teisingajam Teisėjui.


Tikriausiai tai galima paaiškinti tuo, kad rodydamas pirštu susitapatini su blogiu (piktąja dvasia), todėl rizikuoji prišaukti sau nelaimę (prakeiksmą).

panašūs traukia panašius
https://dzodis.com/2021/03/06/panasus-traukia-panasius/

susitapatinimas su blogiu
https://dzodis.com/2020/11/01/susitapatinimas-su-blogiu/


Rodymo pirštu pavyzdžiai:

rodymas pirštu

RU

EN