Išėjimo knyga 23:20-22 (LBD)
Štai siunčiu aš angelą pirma tavęs saugoti tave kelyje ir nuvesti į vietą, kurią parengiau. Būk jam atidus ir klausyk jo balso. Nemaištauk prieš jį, nes jis neatleis jūsų nusikaltimo. Jis turi mano vardą [T. y. visą Dievo valdžią.]. Bet jei paklusi jo balsui ir darysi visa, ką sakau, aš būsiu priešas tavo priešų ir nedraugas tavo nedraugų.

*2 Kar 19:35; 1 Met 21:14-15
*Angelas nėra tavo norų pildymo džinas. Jis gali tau tarnauti tik tuo atveju, jei tu vykdai Dievo valią.

Karalių antra knyga 6:15-17 (LBD)
Anksti rytą atsikėlęs Dievo vyro tarnas išėjo ir žiūri: kariuomenė su raiteliais ir kovos vežimais visur aplink miestą. „Ak, šeimininke, ­– klausė jo tarnas, ­– ką darysime?“ Jis atsakė: „Nebijok, nes mūsų pusėje yra daugiau negu jų pusėje.“ Tada Eliziejus meldėsi, tardamas: „O VIEŠPATIE, atmerk jam akis, kad pamatytų!“ VIEŠPATS atmerkė tarnui akis, ir jis matė, kad kalvos visur aplink Eliziejų pilnos raitelių ir ugninių vežimų.

Psalmynas 34:8 (LBD)
VIEŠPATIES angelas saugo tuos,
kurie jo pagarbiai bijo, ir juos gelbsti.


*Dan 6:23

Psalmynas 91:9-12 (LBD)
Tu pasirinkai VIEŠPATĮ savo prieglauda,
Aukščiausiąjį savo užuovėja,
todėl neištiks tavęs žala,
nepalies tavo palapinės nelaimė,
nes jis palieps savo angelams
saugoti tave visur, kad ir kur tu eitum.

Savo rankomis jie neš tave,
kad kojos į akmenį neužsigautum.

Evangelija pagal Matą 4:11 (LBD)
Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo.

*Galima manyti, kad angelai pradėjo tarnauti Jėzui (jo tarnavime Dievui ir Sandoros žmonėms) po to kai jis išlaikė pagundymus dykumoje. Prieš tai tikriausiai tarnavo tik kaip apsauga.

Evangelija pagal Matą 18:10 (LBD)
Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.

*Žodžiai „regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ reiškia, kad angelai įdėmiai laukia nurodymo iš Dievo, kad galėtų patarnauti. Šiuo atveju, – apginti Jėzaus mokinius.

Laiškas hebrajams (žydams) 1:7 (LBD)
Angelams sako:
Jis daro savo pasiuntinius lygius vėjams,
savo tarnus ­– kaip ugnies liežuvius.


Laiškas hebrajams (žydams) 1:13-14 (LBD)
Ar kuriam iš angelų jis yra kada nors pasakęs:
Sėskis mano dešinėje,
aš patiesiu tavo priešus
tarsi pakojį po tavo kojų?

Argi jie visi nėra tik tarnaujančios dvasios, išsiųstos patarnauti tiems, kurie paveldės išganymą?Susiję straipsniai:

Dievas viską kontroliuoja
https://dzodis.com/2020/07/25/dievas-viska-kontroliuoja/


Manau priežastis kodėl angelai negali rodytis žmonėms yra ta, kad žmogus turi gyventi tikėjimu, o ne regėjimu. Todėl jiems draudžiama rodytis. Galbūt jie gali apsireikšti tiktai tiems, kas turi stiprų tikėjimą. Galbūt tiems, kurie jau yra įrodę savo tikėjimą kažkokiuose išbandymuose. Galbūt tiems, kurie pažįsta dvasinį pasaulį. Galbūt tiems, kas gerai žino Dievo žodį ir juo neabejoja.

Habakuko pranašystė 2:4 (KB)
Pasipūtėlio siela nėra dora, bet teisusis gyvens savo tikėjimu.

*Rom 1:17; Gal 3:11; Heb 10:38

Aš esu turėjęs daug nuotykių su angelais. Dažniausiai tai buvo man esant pusiau miego būsenoje, arba ką tik pabudus. Tuomet žmogui paliekama vietos netikėti, jis gali manyti, kad sapnavo ar pusiau sapnavo.

Kai Biblijoje kalbama apie susitikimą su angelu, dažniausiai žmones ištikdavo išgąstis. Todėl pamatyti angelą ar matyti jo veikimą tai nėra didelė pramoga ar malonumas, kaip galbūt jums gali atrodyti. Mano atvejais irgi, tam momentui tai yra šiek tiek šokas, tik po laiko supranti naudą.

Mano atveju angelas dažniausiai veikdavo kaip pagalbininkas apsaugantis nuo nuodėmės. Jis stukteldavo į duris, sieną, langą tam, kad aš atsitokėčiau nuo minties apie nuodėmę. Paskui, kai supratau, kad tai jis stuksi, tuomet berods pradėjau girdėti subtilesnį stuktelėjimą į langą taip, kad atrodytų, kad garsas atsirado nuo vėjo gūsio ar pan. Šito dabar tiksliai nepamenu.

Kartais angelas veikdavo kaip griežtas papeikėjas. Pvz. labai stipriai trenkė per skardinę lango palangę už tai, kad buvau užvaldytas keršto. Kitą syk trenkė beskaitant eilutes „būk stiprus, imkis darbo“ (jos man reiškia skaityti Dievo žodį), vadinasi gavau papeikimą už tai, kad vangiai skaitau Dievo žodį (aš dažnai gaunu priekaištus dėl to per sapnus).

Kartą man buvo sunku atsiplėšti nuo kompiuterio ekrano ir nustoti žiūrėti degradą nusidėjėlį, kuris darė tiesioginę transliaciją. Tuo momentu dušo kambaryje, kuriame beje nebuvo įjungta šviesa, susprogo stiklinė lemputė, stiklai pasipylė ant grindų, aš išgirdau sprogimą, mane tai išgąsdino, mane tai sudrausmino. Man sunku nubrėžti aiškią liniją tarp angelo sargo ir piktųjų dvasių veikimo, nes tiek vieni, tiek kiti veikia mano naudai. Kai gaudavau demoniškų atakų, jos buvo duotos su ta pačia intencija kaip ir angelo veikimas, jos buvo pamokančios gręžtis nuo nuodėmės, skiriasi tiktai atspalvis. Angelas dažniausiai (bet ne visada) tai daro švelniai, o piktosios dvasios tave baugina, bet esmė ta pati.

Rašant straipsnius arba įkeliant jiems paveisliukus man ne kartą yra įvykęs koks nors nesklandumas (angl. bug). Pvz. kartą, rašant straipsnį apie rojų, ieškojau paveikslėlio, radau labai gražios salos paveikslėlį, bet man nesigavo jo įkelti, bekeliant įvyko nesklandumas. Paskui išsiaiškinau, kad tos salos pavadinimas vietinių kalba reiškia šernas, o šernas tai juk nekošerinis gyvūnas. Jeigu būčiau įkėlęs, tai būtų šventvagystė. Mane nuo to apsaugojo.

Kartą buto viename gale vyko remontas, buvo dulkių. Kitame buto gale, uždaroje patalpoje, ten kur remonto dulkėms nebuvo galimybių patekti, vienoje konkrečioje vietoje pamačiau didelį sluoksnį dulkių, o šalimais jų išvis nebuvo. Tos dulkės buvo pasiklojusios labai natūraliai. Mano manymu jas ten paklojo angelas, tokiu būdu mane įspėdamas, nes toje vietoje aš dariau nuodėmę. Tai reiškia, kad ta vieta siejama su purvu. Man tai paliko įspūdį, nes tai stebuklas, tai tarytum magijos stebuklas. Dar įdomumas tame, kad paliko vietos netikėjimui – juk vyko remontas, buvo dulkių, likau su šiokia tokia abejone.

Kartą kaime palikau prie namų lanką ir kelioms valandoms nuėjau prie ežero, grįžęs radau lanką sulaužytą. Tas lankas buvo labai tvirtas, jo medžiaga ypač tvirta, tad jį sulaužė ne žmogus. Paskui aš bandžiau sulaužyti kitą lanko dalį norėdamas patikrinti ar tai įmanoma, man nepavyko nei kiek jo įlenkti, o apie galimybę sulaužyti net nekalbu. Tai buvo dar vienas ženklas (tarp daugybės kitų ženklų), įspėjimas nevažiuoti į kaimą, nes man griežtai uždrausta ten važiuoti. Angelai yra labai stiprūs (2 Kar 19:35; Ps 103:20; Mk 5:4; 2 Pt 2:11). Kai apie tai pasakiau artimam žmogui, jis man atsakė, kad galbūt kažkoks žmogus buvo atėjęs į kiemą ir sulaužė, tad vadinasi ir čia yra vietos netikėjimui.

Petro antras laiškas 2:9 (LBD)
Taigi Viešpats žino, kaip išgelbėti maldingus žmones iš mėginimo ir kaip išlaikyti nedoruosius teismo dienai ir bausmei,

Kartą tiesiau ranką link savo mygtukinio Nokia telefono, o jis pats atsirakino, dar prieš man jį atrakinant (spaudžiant porą mygtukų). Nesupratau kas įvyko. Gal angelas norėjo duoti žinoti apie save, kad jis mane saugo.

Kartą bevaikštinėdamas po kambarį pamačiau tarytum baltas plunksnas, gal sparno dalį su baltomis plunkstomis, bet nesupratau kas tai buvo, nes tai buvo kaip haliucinacija, aš tai mačiau tik trumpą akirmirką.

Kartą begulint lovoje išgirdau garsų plojimą, tarytum delnais. Tai buvo gal septyni suplojimai. Garsas sklido iš konkrečios kambario vietos, bet toje vietoje nieko nesimatė. Taip angelas man davė žinoti apie save. Pasirodo tą dieną (2021.06.09) man nusimatė skaityti Rašto vietą (Heb 1), kur buvo rašoma apie angelą. Pirma išgirdau plojimą, mąsčiau ką tai gali reikšti, išsigandau, pamaniau, kad vėl mane dėl kažko įspėja, galvojau gal pridirbau kažko, paskui skaičiau tai, ką turėjau pagal planą skaityti (nes praeitą dieną baigiau skaityti laiškus Titui, Filemonui ir pagal seką nusimatė skaityti laišką hebrajams), ir tik paskui po skaitymo supratau kodėl girdėjau plojimą ir kas tai buvo. Vadinasi, angelas iš anksto žinojo kas ten rašoma.

Tebūna šis straipsnis padrąsinimu.

angelas sargas