Skraidantis ritinys gali būti raketa.
20 uolekčių = 9 metrai.
10 uolekčių = 4,5 metro.

Dabartinės tarpkontinentinės raketos yra kiek kitokių proporcijų nei Zacharijo aprašytas ritinys.

  • LGM-30 Minuteman – JAV raketa – ilgis 18,3 m., plotis 1,68 m.
  • RS-28 Sarmat – Rusijos raketa – ilgis 35,5 m., plotis 3 m.
  • Hwasong-16 – Šiaurės Korėjos raketa – ilgis 24-26 m., plotis 2,4-2,9 m.
  • Agni-V – Indijos raketa – ilgis 17,5 m., plotis 2 m.

Didelė raketa būna ilga tuo momentu kai pradeda pakilimą, bet vėliau kaikurios didelės raketos numeta savo uodegą ir pasidaro trumpesnės (žr. pvz.: nuo 4:13, nuo 1:54).

raketa kosmose
raketa paleista

Irano raketa
Irano raketa

https://www.delfi.lt/temos/iranas

2021.10.06

Čia paminėtos teritorijos, kurios neva nukentės nuo ginklo. Tai Biblijos eilutės paminėtos šiame video. Tai to autoriaus mintys, ne mano.

Pastaba. Žodžiai skliausteliuose tai mano įrašyti žodžiai, vertime jų nėra.

Izaijo knyga 17:1-7 (LBD)
Ištarmė apie Damaską (SIRIJĄ). Tikėk manimi, Damaskas liausis buvęs miestu;
jis taps griuvėsiais.
Aroero miestai bus apleisti
ir priklausys kaimenėms;
ten jos ramiai gulinės,
ir nebus kam jų baidyti.
Efraimas (ŠIAURĖS IZRAELIS) praras savo tvirtoves,
o Damaskas ­ karalystę.
Aramo likutis turės tą pačią didybę,
kaip ir izraelitai. ­
Tai Galybių VIEŠPATIES žodis! ­
Tą dieną
Jokūbo (IZRAELIO) didybė sunyks,
jo apkūnumas sumenks.
Tarsi glėbys šiaudų pjovėjui,
kai pjūties metu jis nuima dirvos derlių,
arba kai renkamos varpos Refajų slėnyje,
iš jo liks tik išrankos,
panašiai, kaip raškant alyvmedį,
lieka dvi ar trys alyvos pačioje viršūnėje,
keturios ar penkios žemiau ant šakų. ­
Tai VIEŠPATIES, Izraelio Dievo, žodis.
Tą dieną žmonės kreips žvilgsnį į savo Kūrėją, jų akys kryps į Izraelio Šventąjį.

Izaijo knyga 21:1-10 (LBD)
Ištarmė apie tyrus prie jūros. Kaip vėtros, šėlstančios Negebe,
taip negandos atūžia iš dykumos,
iš siaubo krašto.
Rūstus regėjimas buvo man duotas:
išdavikas išduoda, niokotojas niokoja.
„Pakilk, Elame (IRANE)!
Pirmyn, Medija (IRANE)! Pradėk apsiaustį!
Vaitojimams aš padarysiu galą!“
Todėl man dreba strėnos,
sopuliai suremia mane,
skausmai kaip gimdyvę nudiegia mane.
Esu taip sukrėstas,
kad nebegaliu girdėti,
taip pritrenktas,
kad nebegaliu matyti.
Mano širdis virpa, mane krečia drebulys.
Sutemų vėsuma, kurios troškau, man kraupi.
Stalas padengtas, kilimai pakloti.
Jie valgo, jie geria.
Kelkitės, vadai! Patepkite aliejumi skydus!
Šitaip man kalbėjo Viešpats:
„Eik ir pastatyk sargybinį.
Tegu praneša, ką mato.“
Kai pamatys vežimą, kinkytą pora žirgų,
raitelius ant asilų ar raitelius ant kuprių,
teatkreipia dėmesį ir testebi atidžiai.“
Ir sargybinis ėmė šaukti: „Viešpatie!
Stoviu sargybos bokšte nuolat dienos metu,
sargyboje praleidžiu naktį po nakties.
Štai atskuba vyras vežime, kinkytame pora žirgų.
Girdėti šauksmas: ‘Krito, krito Babilonas (IRAKAS)!
Guli sudaužytos ant žemės visų jų dievų statulos!’“
Mano tauta, tu buvai iškulta
ir išvėtyta ant mano kluono grendymo!
Ką girdėjau iš Galybių VIEŠPATIES, Izraelio Dievo,
tai paskelbiau jums.