Turėtų būti parašyta: „sutvirtins Sandorą“.

Danieliaus knyga 9:27 (LVK3)
Vienai savaitei jis sudarys stiprią sąjungą su daugeliu, per pusę savaitės jis sustabdys auką ir atnašą. Jų vietoje bus klaikioji pabaisa, iki skirtoji pražūtis bus išlieta ant niokotojo.“

Danieliaus knyga 9:27 (LBD6)
Vieną septynetą jis sudarys stiprią Sandorą su daugeliu, per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Vietoj jų bus siaubingoji pabaisa, iki skirtoji pražūtis bus išlieta ant niokotojo.“

Danieliaus pranašystė 9:27 (KB/TŽ7)
Jis sudarys sandorą su daugeliu vienai savaitei. Savaitės viduryje sustabdys aukų aukojimą ir ištuštins šventyklą, kad galėtų pripildyti ją bjaurysčių, kol sunaikintojui ateis numatytas galas“.

Danieliaus knyga 9:27 (AJ)
Jis sudarys tvirtą sąjungą su daugeliu vienai savaitei, o per pusę savaitės sustabdys pjaunamąją ir javienių auką. Siaubianti bjaurybė bus jų vietoje, iki iš anksto nulemtas galas bus išlietas ant siaubėjo“.

Danieliaus pranašystė 9:27 (DK2)
Ir jis patvirtins sandorą su daugeliu vienai savaitei; o savaitės viduryje jis sustabdys auką bei aukojimą ir dėl bjaurysčių pasklidimo jis ją nusiaubs iki sunaikinimo, ir tas nulemtas dalykas bus išlietas ant nusiaubimo“.

Книга пророка Даниила 9:27 (Русский синодальный перевод)
И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя».

https://biblehub.com/daniel/9-27.htm

Labai populiaru aiškinti, kad čia minimas „jis“ tai Antikristas (galimai iš Europos), kuris neva pasirašys taikos sutartį su Izraeliu (valstybe, jos Ministru Pirmininku) ir nuo tada prasidės septynerių metų skaičiavimas. Toks aiškinimas nebūtinai teisingas. Tai tik žmonių samprotavimai.

Visi sutaria, kad čia minima „savaitė“ reiškia septynis metus. Beje galimas dalykas, kad tie septyneri metai prasideda ne bet kada, o tam tikru ciklu, kuris kažkaip susijęs su šabo metais, o šie metai tokie ir yra.

sveikata

Žemiau pateiktų video autorius sako, kad čia minimas „jis“ tai Jėzus, kuris sustiprins Naująją Sandorą. Tai reikštų, kad ši eilutė kalba apie Šventosios Dvasios išliejimą, stebuklus, prabudimą.

2021.07.07 [EN]

2021.10.09 [EN]

2022.04.18 [EN]