Eufratas

2019.10.15 Pamokslas, senas.

Izaijo knyga 11:15 (LBD)
VIEŠPATS nusausins Egipto jūros liežuvį*,
grūmos kumščiu Eufratui,
ir savo deginančiu vėju
padalys jį į septynias vagas.
Jį bus galima pereiti su sandalais.

*T. y. Sueco įlanką, arba Nendrių jurą.

Apreiškimas Jonui 16:12-16 (LBD6)
Šeštasis išliejo savo dubenį į didžiąją Eufrato upę, ir jos vanduo išdžiūvo, kad pasidarytų kelias karaliams iš saulėtekio šalies. Tada aš pamačiau iš slibino nasrų, iš žvėries snukio ir iš melagingo pranašo burnos išeinant tris netyrąsias dvasias, tartum varles. O tai yra demonų dvasios, darančios ženklus; jos iškeliauja pas viso pasaulio karalius, kad juos suburtų didžiosios Visagalio Dievo dienos kovai.
„Štai aš ateinu kaip vagis. Palaimintas, kas budi ir sergi savo drabužius, kad netektų vaikščioti nuogam ir žmonės nepamatytų jo gėdos!“
Jos subūrė juos į vietovę, kuri hebrajiškai vadinasi Harmagedonas.

*Mano nuomone, šie įvykiai išsipildys dar negreitai. Mano nuomone, prieš išsipildant šiems įvykiams, Dievo žmonės bus paimti į dangų. Čia kalbama apie rustybės išliejimą bedieviams.

susiję straipsniai:

sausra
https://dzodis.com/2020/09/27/sausra/

pranašiškas sapnas – sausra
https://dzodis.com/2020/09/19/pranasiskas-sapnas-sausra/


Naujienos:

2021.08.30 [EN]

2021.08.31 [RU]


Senka upė Eufratas. Ji pradeda tekėjimą Turkijoje. Turkija įsigudrino pasistatyti vandens užtvanką. Tokiu būdu jie pas save sulaiko gėlą vandenį, bet nuskriaudžia kitas šalis, tokias kaip: Sirija, Irakas, Iranas. Dabar Turkija yra kaltinama neva naudojanti užtvanką kaip karinį ginklą.

Iki 2022-ų metų JAV armija išeis iš Irako. Labai tikėtina, kad dėl to suintensyvės trintis tarp Turkijos ir Irano. Šios šalys jau dabar dalijasi įtakos zonas tame regione, o kai ten nebus amerikiečių, jie gali susipjauti.

Sovietų karininkai prognozuoja, kad 2022-ais Talibanas plėsis į kitas šalis, o tai reiškia karinius konfliktus. Tokie neramumai persiduoda aplinkiniams.

Izraelis ruošiasi sunaikinti Irano atominį ginklą. Kai kas sako, kad Iranas jau neva šiais metais turės pakankamai prisodrinto urano atominei bombai, bet sukurti pačią bombą jiems užtruks dar šiek tiek laiko.