okultizmas

Šį sąrašą sudarė egzorcistai iš aandbcounseling.com.

Kai kas, ką jie čia parašė, Lietuvoje nepopuliaru, bet specialiai įdėjau visą sąrašą tam, kad būtų aišku, kad čia ne mano nuomonė, o jų.

[EN][LT]
Acupuncture/Acupressure incl: Chinese Medicine, Chinese Herbs, 5 Element Theoryakupunktūra, akupresūra, kinų medicina, kinų žolelės, using
Akashic Record
Alexander TechniqueFeldenkrais Method
Altered States of Consciousnesspakitusi sąmonės būsena
American Indian Ceremonies: herbal medicine, sweat lodges, powwows, trail of tears, dream catchers, medicine wheelsapnų gaudyklė
Amulets, Amulet Healingamuletai, gydymas amuletais
Angel Worshipangelų garbinimas
Apparitionsvaiduokliai, šmėklos
Applied and Behavioral Kinesiology/Muscle Testing
Aromatherapyaromaterapija
Ascended Masters: incl. Elizabeth Clair Prophetpakylėtieji valdovai
Astral Projectionastralinės kelionės
Astrology/Biblical Observer of Times/Horoscope/The Zodiac Signsastrologija, horoskopai, zodiako ženklai
Astrotherapyastroterapija
Attitudinal Healing/Jerald Jampolsky
Auras/Aura Reading/Aura Therapyauros diagnostika, biolauko diagnostika
Automatic Writing/Journaling (channeling)automatinis rašymas (čenelingas)
Auric/Chakra Healingauros valymas, čakrų subalansavimas
Ayurvedic Medicine/Deepak Chopkraajurveda, Deepak Chopra
Bach’s Flower Therapy
Bahaism (Bahai Church)bahajų tikėjimas
Biofeedback/Autogenic Trainingautogeninė treniruotė
Biorhythmsbioritmas
Body Work incl. Rolfing, Postural Integration
Buddhism: Zen, Vipassana, Tibetan Buddhism, Buddhist Meditationbudizmas: dzenas, vipasana, Tibeto budizmas, budistinė meditacija
Cabala/Jewish Mysticismkabala
Cartoons/Demonic comic material; movies; videosanimaciniai filmai, demoniški komiksai, filmai
The Celestine ProphecyCelestino šventyklos pranašystė
Chakrasčakros
Chanting/Mantrasmantra
Charms, incl. Ankh, Talismans’, Italian Horns, Star of David, Horseshoes, Rabbit’s Foot, Scarabsužkalbėti daiktai, ankhas, talismanai, pasaga, skarabėjus, turkiška akis, kiniška varlė su pinigais
ChiČi (energija)
Christian Science/Mary Baker Eddy/Christian Science Monitor (newspaper)/Christian Science Reading Rooms
Clairvoyant Diagnosis
Clairvoyance, Mental Telepathy, ESPekstrasensorika, telepatija
Color Therapyspalvų terapija
Course in Miracles
Crystal Balls, Eight (8) Ballkrištolinis rutulys
Crystals, Crystal Healing, Birthstones (supernatural power of), Power Rockskristalai, gydymas kristalais, akmenys teikiantys jėgą
Cultural/Pagan Ceremonies; superstitions; elves, fairies, genies, leprechauns, Santa
Claus, Easter Bunny, godless worship, mother earth (Gaia) worship, tooth fairy, harmonic convergence Course of Miracles/Helen Schueman/ Kenneth Wapnick/Gerald Jambolsky
pagoniškos ceremonijos; prietarai; elfai, fėjos, džinas, Leprekonas, Santaklausas, Vėlykų triušis, deivės garbinimas, dantų fėja
Cursing/General Swearingkeikimasis/keiksmažodžiai
Déjà vuDéjà vu
Dianeticsdianetika
Divination: Tarot, fortune telling, tea leaf reading, handwriting analysis, palm reading, I Ching, numerology, false prophecyBūrimai: Taro kortos, burtininkavimas, būrimas iš arbatos lapelių, rašysenos analizavimas, būrimas iš delno, „Permainų knyga“, numerologija, netikros pranašystės
Death/Dying Movement – Elizabeth Kubler-Ross; Tibetan Book of the Dead, Into the Lightmirties judėjimai – Elisabeth Kübler-Ross, Tibeto mirusiųjų knyga
Dowsing (water-witching)
Dream Work/Jungiananalitinė psichologija
Dungeons & Dragons
Eastern PhilosophiesRytų filosofijos
Echankar
Esalen
ESPekstrasensorinis suvokimas, šeštasis jausmas
EST / Werner Erhard
Familiar Spirits/Necromancy, family spirits, table tipping, séancesnamų dvasia, nekromantija, vėlės
Feng ShuiFengšui
Fetishesfetišai (daiktai, kuriems priskiriamos antgamtinės savybės, antgamtinė galia)
Fire Psyche by Candles
Fire walkingvaikščiojimas per įkaitusius akmenis
Feminism/Goddess Worshipfeminizmas, deivės garbinimas
False Prophets: Jean Dixon, Nostradamusnetikri pranašai: Nostradamas
Financial Bondage to the Occult
Fortune Tellingburtininkavimas
Geomancy (a form of divination)geomantija (burtininkavimo būdas)
Herbologygydymas žolelėmis
Hinduism/Gurus Transcendental Meditation, Hare Krishna/Deepak Chopra Holistic MedicineHinduizmas, guru, transcendentinė meditacija, Harė Krišna, Deepak Chopra, holistinė medicina
Homeopathyhomeopatija
Hypnotism; Self-Hypnotism; Subliminal tapeshipnozė
Humanism/Human Potential Movement; EST, Actualization, The Forum, Life Spring, Momentus/Insight & othershumanizmas
I ChingPermainų knyga
Incense/Moxibustionsmilkalai, moksibustija
Iridology
Inner Peace Movementvidinės ramybės judėjimas
Islam/Muslim/Black Muslimsislamas
Jehovah’s Witness/WatchtowerJehovos liudytojai, Sargybos bokštas
Jung, Carl (archetypes, dark shadows)Carl Gustav Jung
Kabala (Jewish mysticism)kabala
KKK-RacismKukluksklanas, rasizmas
Kundalini Energy/Kundalini YogaKundalini energija, Kungalini joga
Levitationlevitavimas
Magic: White/Black/Stage Magicmagija
Massage, including Esalen, Psychic, Jin Shin Do, Shiatsu, Reflexologymasažai
Mind Idolatry/Mensaproto garbinimas, Mensa International
Mediums: Edgar Cayce, Arthur Ford, J.D. Knight, Swedenborg, Jane Robertsmediumai: Edgaras Keisis, Emanuel Swedenborg
MENSA (self-idolatry)Mensa International
Metaphysicsmetafizika
Mormonismmormonai
Martial Arts: Aikido, Tai Chi, Karate, Judo, Kung Fu, Taekwondo & othersRytų kovos menai: Aikido, Tai Či, Karate, Kung Fu, Taekwondo
Masonic Lodge/Freemasonry: incl. Eastern Star, Shriners; Demolay, Rainbow Girlsmasonai
Naturopathy
New Age Physics, Quantum Physics, Quantum Mechanics, The Tao of Physic (Fritjof Capra)New Age fizika, kvantinė fizika, kvantinė mechanika
New Age TherapiesNew Age terapija
New Age ThinkingNew Age mąstymas
NostradamusNostradamas
“Now Signs“ of the New Age: Unicorns, Rainbows, New Age symbols, Rock Music or Hippie MemorabiliaNew Age simboliai, vienaragis, vaivorykštė, roko muzika, hipių kultūra
Numerologynumerologija
Occult Medicineokultinė medicina
Occult Meditationokultinė meditacija
Occultic Music/Demonic Rock Music, Gregorian Chants, Stephen Halpernokultinė muzika, demoniška roko muzika, grigališkasis choralas
Occult Booksokultinės knygos
Oraclesorakulas
Ouija Boardvidža lentelė (spiritizmo būdas)
Out-of-Body Experiencesnekūniškos patirtys, išėjimas iš kūno, astralinė projekcija, Gintaras Lunskis
Pagan Religion/Paganism in Christianitypagoniškos religijos, pagonybė krikščionybėje
Palmistrychiromantija (būrimas iš delno)
Past Life Regression (Hypnotic)praeitų gyvenimų analizavimas pasitelkiant hipnozę
Parapsychology / Paranormalparapsichologija, paranormalūs reiškiniai
Pendulum Diagnosis/Radesthesia
Pokémonpokemonai
Polarity Therapy/Randolph Stone; diet, body work, polarity yogagydymas energija
Poltergeistspoltergeistas
Precognitiongebėjimas matyti ateities įvykius
Primal Therapy/ Bioenergetics, Radixbioenergetika
Psi; the Psi-Tronics Super-Sensor Dowsing Rod
Psychic Detectivesekstrasensai
Psychic Reading/Psychic Portraits
Psychic Surgeryhileris
Psychokinesisdaiktų judinimas per atstumą
Psycho cybernetics
Psychometry
Psychotherapy, including teachings of Carl Jung, Sigmund Freud, Fritz Perls, Carl Rogers, Abraham Maslowpsichoterapija
Psychosynthesis
Radionics/Psychic Healing
Reiki HealingReiki (gydymas energija)
Rosicrucianismrozenkreiceriai
Satanism/Satan Worship; Halloween/Pentagramssatanizmas, šėtono garbinimas, Helovynas, pentagramos
Scientology/Dianetics; L. Ron Hubbardscientologija, dianetika, Ron Hubbard
Secret Brotherhoods/Sisterhoods; fraternities, sororities, blood oathsslaptos brolijos, kraujo priesaikos
Sensory Deprivation Tanks
Silva Mind Control/Mind DynamicsSilva metodas
Shamanism/Carlos Castanedašamanizmas, Carlos Castaneda
Sorcery/Pharmakiaburtai
Spiritism/Spirit Guidesspiritizmas
Statues or Idols: Diana, Angels, Mercury, Venus, Virgin Mary, Jesus, Buddha, including idolization of movie stars like Elvis, musicians, athletes, the Pope, gurus, JFK Jr.statulėlės ir stabukai: angelai, mergelė Marija, Jėzus, Buda; taip pat žmonių idealizavimas, pvz: filmų žvaigždės, muzikantai, atletai, popiežius, Landsbergis, Donaldas Trumpas, TB Džošua, Benny Hinn, Reinhard Bonnke, Kenneth E. Hagin, pastoriaus garbinimas
StonehengeStounhendžas
Therapeutic Touchterapinis prisilietimas
Trance Diagnosis
The Way International To Fitness Chiropractic Technique Touch for Health
Unification Church/Rev. Moon, Mooniessusivienijimo bažnyčia (munitai, munistai)
Unitarian Church, Unitarian-Universalist Church
UrantiaUrantijos knyga
Unity/Daily Word/Affirmations
Scientology, Science of Mindscientologija
Vampires (incl. Anne Rice books)vampyrai, Anne Rice knygos
Visualization/Guided Imagery including Carl Simonton‘s teachings
Voodoovudu
Water witching/Geomancygeomantija (burtininkavimo būdas)
Warlocks/Witches, Wiccažyniai, raganos, vikka
Wilhelm Reich/Neo-Reichian Bodywork
Witchcraft – Spells; Jezebel/Ahab spirits; Control & Manipulation; Matriarchal Witchcraftraganavimas – kerai; Jezabelės/Ahabo dvasios; kontrolė ir manipuliavimas; matriarchalinis raganavimas
Wart Charmingkarpų užkerėjimas
Yoga – Kundalini/Chakrasrrhird Eye/ Tantra-Kamasutrajoga – Kundalini, trečioji akis, tantra, Kamasutra
Visualization/Guided Imagery/Carl Simonton Wilheim Reigh/Neo-Reichian Body Work

Galbūt tai skaityti nuobodu, bet pvz. egzorcistas Derek Prince yra pasakęs, kad jam panašus sąrašas kažkada buvo dideliu palaiminimu, kadangi sužinojo ko reikėtų pasisaugoti, ką reikėtų išmesti iš savo namų (Įst 7:26).