Pakartotinas ir sąmoningas nuodėmiavimas tai Jėzaus aukos negerbimas.

Laiškas hebrajams (žydams) 6:4-6 (LBD)
Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo Šventosios Dvasios dalininkais, patyrė gerąjį Dievo žodį bei būsimojo amžiaus galybę ir nupuolė, tų nebeįmanoma iš naujo atgaivinti atsivertimui, nes jie sau kryžiuoja Dievo Sūnų ir išstato jį paniekai.

Petro antras laiškas 2:20-22 (LBD)
Bet jeigu, ištrūkę iš pasaulio purvyno Viešpaties ir Gelbėtojo Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpę pralaimi, tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu, jį pažinus, nusigręžti nuo jiems duoto šventojo įsakymo. Jiems yra nutikę, kaip teisingai sako patarlė: Šuo sugrįžo prie savo vėmalo ir: „Išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne“.

Į atgailą turi atvesti Dievas. Tik tuomet žmogus į nuodėmę žiūrės rimtai. Kitu atveju jis ir vėl suklups.

Evangelija pagal Luką 5:32 (LBD)
Aš atėjau šaukti į atgailą ne teisiųjų, o nusidėjėlių.“

*Jėzus atėjo šaukti į atgailą.

Evangelija pagal Joną 16:7-11 (LBD)
Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jus neateis Globėjas. O nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasauliui, kaip šis klysta dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kadangi netiki manimi. Dėl teisumo, kadangi aš pas Tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsite. Dėl teismo, kadangi šio pasaulio kunigaikštis jau nuteistas.

*Šventoji Dvasia parodo nuodėmę.

Norint nugalėti pagundymus, Dievas turi būti brangesnis už kūniškus malonumus.

Antras laiškas Timotiejui 4:7-8 (LBD)
Iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Todėl manęs laukia teisumo vainikas, kuriuo mane tą Dieną apdovanos Viešpats, teisingasis Teisėjas, ir ne tik mane, bet ir visus, kurie su meile laukia jo pasirodant.


Parašyta pagal šį straipsnį:
https://www.the-saltoftheearth.com/crucify-jesus-again-and-put-him-to-an-open-shame/