pasaulinė lyderystės konferencija

Pasaulinė lyderystės konferencija 2021 online – 68,65 EUR.


Šis renginys vyksta jau n metų, gal jau dešimt, gal daugiau. Renginio įkūrėjas ir organizatorius Klaipėdos nedenominacinės bažnyčios pastorius Saulius. Kažkokiu būdu šis renginys visados kažkaip susiejamas su krikščionybe, tiksliau jį bandoma susieti. Tikriausiai jau dauguma Lietuvos bažnyčių (taip vadinamų) lyderių jau yra ten sudalyvavę.

Gaunasi taip, kad šio renginio organizatoriai kartu su aklais ganytojais moko krikščionis mokytis sėkmės iš pasauliečių (pagonių), kurių dalis galimai masonai. Galimas dalykas, kad tokiu būdu dvasiniame pasaulyje yra tyčiojamasi iš Dievo, nes tuomet šėtonas gali sakyti Dievui: „va tavo vaikai mokosi ne iš tavęs, ne iš tavo Dvasios, o iš mano agentų su mano dvasia“.

2021.11.21
Pastorius Kastytis šiek tiek pamokslauja šia tema:
https://youtu.be/n2I3_MYKDn8?t=4569&end=4740


Šį straipsnį apie konferenciją mąsčiau parašyti dieną prieš tai, bet nepriėjau. Užtad sapnavau sapną kuriame vanagai persekiojo kitus paukščius. Manau tai susiję su šiuo straipsniu:

kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai
https://dzodis.com/2019/12/11/kur-bus-lavonu-ten-suleks-ir-maitvanagiai/