Pirmas laiškas korintiečiams 7:8-9 (LBD6)
Nesusituokusiems ir našlėms aš sakau: jie gerai padarys, pasilikdami tokie kaip aš. Bet jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Verčiau tuoktis negu degti.


2021.12.08

https://katekizmas.lt/kbk/dalis3/skyrius2/poskyris2/skirsnis6


2021.12.08 [EN]


2021.12.09 [EN]

Evangelija pagal Luką 9:23 (KB)
O visiems Jis kalbėjo: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi.

Evangelija pagal Matą 6:10 (LBD6)
… teesie tavo valia …

Evangelija pagal Luką 22:42 (LBD6)
… tebūna ne mano, bet tavo valia!“