Tikinčiam nereikia bijoti mirties.

Evangelija pagal Matą 10:28 (LBD6)
Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare.

Evangelija pagal Luką 12:4-5 (LBD6)
Aš sakau jums, savo bičiuliams: nebijokite tų, kurie žudo kūną ir paskui nebegali daugiau kenkti. Aš parodysiu, ko turite bijoti: bijokite to, kuris nužudęs turi galią įstumti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite!

*Jėzus sako bijoti tiktai Dievo.

Laiškas filipiečiams 1:21-23 (LBD6)
Man gyvenimas ­– tai Kristus, o mirtis ­– tik laimėjimas. Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tai nebežinau, ką pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir antra, nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai daug geriau.

*Tai apaštalo Pauliaus žodžiai.


Čia įdomus pokalbis:

2021.12.10
Privatūs Pokalbiai
„Mirtis. 2 dalis. Paskutiniai laikai (9 dalis) – PrivatūsPokalbiai.Antras sezonas“
https://youtu.be/AfMUHwFRgcY

Jėzus turi raktus

Eilutės apie raktus:

Evangelija pagal Matą 16:13-20 (LBD6)
Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.“ Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras­ [uola]; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.

Evangelija pagal Matą 28:18 (LBD6)
Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje.

Apreiškimas Jonui 1:17-18 (LBD6)
Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų tarsi negyvas. Bet jis uždėjo ant manęs savo dešinę ir prabilo: „Nebijok! Aš esu Pirmasis ir Paskutinysis, ir Gyvasis. Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas per amžių amžius ir turiu mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus.

Mirtis tai asmuo – demoniška dvasia, o ne kažkokia abstraktybė. Čia tikriausiai esmė ne tame koks tai konkretus demonas, o esmė tame, kad mirusiųjų (pagonių ir nusidėjėlių) sielos yra pragarinių dvasių valdžioje.

Apreiškimas Jonui 20:13-14 (LBD6)
Jūra atidavė savo numirėlius, o mirtis ir mirusiųjų pasaulis atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Pati mirtis ir mirusiųjų pasaulis buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis ­– ugnies ežeras.

*Nuoroda į originalą ČIA.
*Vietoje žodžio „jūra“, originale yra žodis thalassa. Tokiu žodžiu graikų mitologijoje vadinama pirmapradė jūros deivė. Sulietuvintai ji vadinasi Talasa.
*Vietoje žodžio „mirtis“, originale yra žodis thanatos. Tokiu žodžiu graikų mitologijoje vadinama mirties personifikacija. Sulietuvintai jis vadinasi Tanatas. Romėniškas atitikmuo Morsas (Mors). Indiškas atitikmuo Mara.
*Vietoje žodžių „mirusiųjų pasaulis“ (LVK3, LBD6) arba „pragaras“ (KB/TŽ7, DK2), originale yra žodis hades. Dauguma angliškų vertimų verčia žodžiu Hades, netgi iš didžiosios raidės. Tokiu žodžiu graikų mitologijoje vadinamas požeminio pasaulio dievas. Sulietuvintai jis vadinasi Hadas. Jo romėniškasis atitikmuo Plutonas.

*Štai kaip atrodytų tas pats tekstas verčiant kitaip:
Apr 20:13-14
Talasa atidavė savo numirėlius, o Tanatas ir Hadas atidavė savuosius. Ir kiekvienas buvo teisiamas pagal darbus. Tanatas ir Hadas buvo įmesti į ugnies ežerą. Tai yra antroji mirtis ­– ugnies ežeras.

*Tuomet tai tampa panašu į Enocho knygą.


Kas įvyksta po mirties?
https://www.gotquestions.org/Lietuviu/ivyksta-po-mirties.html


2014.01.08 [EN]


P.S.

Jei kažkam čia perdaug informacijos, galite nežiūrėti. Niekas neverčia.

Pirma pamaniau, kad ši tema nevisai laiku, nes Vėlinės jau praėjo.

Dabar manau, kad visgi laiku, nes juk žmonės miršta nuo koronaviruso.