Čia yra šiek tiek planų:
https://www.esv.org/resources/reading-plans/

Naujų metų proga tai gali būti aktualu, nes dažnai tie planai yra pririšti prie kalendoriaus.

Man pačiam dar neteko tokiu būdu skaityti Biblijos. Man tai tikriausiai nepatiktų. Tai panašu į liturgiją (bažnyčios pamaldų tvarką), kuomet viskas iš anksto sudėliota, tokiu būdu nepaliekama vietos Šventosios Dvasios vedimui. Man kartais būdavo taip, kad skaitomas tekstas sutampa su mano tos dienos išgyvenimais, tai ypač pasireikšdavo skaitant psalmes. Kažin ar būtų tokių sutapimų, jei būčiau skaitęs pagal planą.

Visgi studijų planas gali duoti naudos. Galbūt kažką tai disciplinuos. Galime pamatyti, kad norint perskaityti Bibliją per metus, reikėtų skaityti į dieną bent po 4 skyrius. Kaikurie planai tekstą išdėlioja taip, kad kasdieną skaitytume po vieną skyrių iš skirtingo tipo Rašto vietų.

Greitas skaitymas mažai kuo naudingas. Reikia apmąstyti tai, ką perskaitai. Anglų kalboje, netgi KJV Biblijoje, tai vadinama meditavimu.

Šiais laikais net nebūtina skaityti, galima klausyti audio įrašą. Tai galima daryti dirbant mechaninį darbą (pvz. skaldant malkas), sportuojant, važiuojant transportu.