2021.12.20 Tikriausiai pradėjau rašyti šį straipsnį.

2021.12.20 18:55 Atstačiau Facebook anketą. Tai reiškia vėl turiu galimybę skaityti kaikieno postus.

2021.12.21 21:58 [EN]
Rachael Abigail Mushala Chisulo
https://www.facebook.com/rachael.mushala/posts/4619741368120528
Šį mergina yra pranašė. Įdomu tai, kad jai kilo noras parašyti ta pačia tema, tuo pat metu kaip ir man. Bet aš tai pamačiau tik po to kai jau buvau paviešinęs savo straipsnį.

2021.12.21 Beveik baigiau rašyti šį straipsnį, bet pilnai neužbaigiau, todėl neviešinau.

2021.12.22 14:30 Paviešinau šį straipsnį.


2021.12.23 04:35
Dievo Žodis – Šventasis Raštas
https://www.facebook.com/DievasJezusKristus/posts/1504217389951280:0


2021.12.23 07:00
Žurnalas “Gyvieji šaltiniai“
https://www.facebook.com/gyviejisaltiniai.lt/posts/6620346011369699

2021.12.23 08:32
Gerosios Naujienos Centras
https://www.facebook.com/GerosiosNaujienosCentras/posts/10158654629872615


2021.12.23 14:26
Aurimas Guoga
https://www.facebook.com/aurimas.guoga/posts/10227056834348664


2021.12.23 18:30


2021.12.23 [EN]

Evangelija pagal Matą 16:13-20 (LBD6)
Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkes, Jėzus paklausė mokinius: „Kuo žmonės laiko Žmogaus Sūnų?“ Jie atsakė: „Vieni Jonu Krikštytoju, kiti Eliju, kiti Jeremiju ar dar kuriuo iš pranašų.“ Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“ Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!“ Jėzus jam tarė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras­ [uola]; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. Tuomet jis griežtai įsakė savo mokiniams niekam neskelbti, kad jis yra Mesijas.


2021.12.24
Privatūs Pokalbiai
„Laikas atėjo. – PrivatūsPokalbiai.Antras sezonas“
https://youtu.be/CPiT1p41LEU