2021.12.28 [EN]

Kalba pranašė.

Vizijoje žmonės skandavo: „Įpėdinis ir drakonas“.

Ji mano, kad ji girdėjo žodį „įpėdinis“ dėl to, kad jis paveldės valdžią iš drakono.

Apreiškimas Jonui 13:2 (LBD)
Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą; jo kojos tarytum lokio kojos, o jo snukis ­ lyg liūto snukis. Slibinas atidavė jam savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią.

Paskui matė koncentracijos stovyklas.


Mano spėjimu, princas Viljamas galbūt galėtų būti įpėdinis.

princas Viljamas

2021.12.18 [EN]

Kalba spekuliantas.

2021.12.22 [EN]