2020.09.16 [RU]


2021.12.24
Privatūs Pokalbiai
„Laikas atėjo. – PrivatūsPokalbiai.Antras sezonas“
https://youtu.be/CPiT1p41LEU


2022.01.02

Tikriausiai ne viską jis čia gerai kalba. Adventistas.

Pradžios knyga 6:3 (LBD)
Tuomet VIEŠPATS tarė: „Mano Dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Tetrunka jų dienos šimtą dvidešimt metų.“

Pradžios knyga 6:3 (KB)
Tada Viešpats tarė: „Mano Dvasia nekovos su žmonėmis amžinai, nes jie tėra kūnas; jų dienos bus šimtas dvidešimt metų!“


2022.01.09

Štai kaip atsidėkojo už sapno išaiškinimą.