Apokalipsė prasideda raiteliu ant balto žirgo.

Apreiškimas Jonui 6:1-2 (LBD6)
Aš mačiau, kaip Avinėlis atplėšė pirmąjį iš septynių antspaudų, ir išgirdau vieną iš keturių būtybių tartum griaustinio balsu šaukiant: „Ateik!“ Ir aš regėjau: štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis su lanku rankoje. Jam buvo duotas vainikas, ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų.

Apreiškimas Jonui 6:1-2 (LVK5)
Aš mačiau, kaip Avinėlis nuplėšė pirmąjį iš septynių antspaudų, ir išgirdau vieną iš keturių būtybių tartum griaustinio balsu šaukiant: „Ateik!“ Ir aš regėjau: štai pasirodė baltas žirgas ir ant jo raitelis su kilpiniu rankoje. Jam buvo duotas vainikas, ir jis išjojo kaip nugalėtojas, kad dar nugalėtų.

*Komentaras LVK (katalikų) Šventajame Rašte (šaltinis): Baltas žirgas senovėje simbolizavo nugalėtoją. Todėl pirmasis raitelis primena Kristų nugalėtoją. Raitelis su kilpiniu rankoje taip pat primena partų karius (kilpinis buvo pagrindinis jų ginklas), kurių taip bijojo I a. romėnai.
*Tik LVK vertimas sako „su kilpiniu“, visi kiti vertimai, tiek lietuviški, tiek angliški, tiek rusiški sako „su lanku“.


Evangelijos pagal Matą 24-as skyrius kalba apie laikų pabaigą. Ten sakoma, kad viskas prasidės nuo netikrų mesijų. Tai tikriausiai reiškia tai, kad tie žmonės gebės daryti netikrus stebuklus, nes kitaip jie nesugebėtų kitų suklaidinti.

Evangelija pagal Matą 24:4-5 (LBD6)
Jėzus jiems atsakė: „Žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys: ‘Aš Mesijas!’ –­ ir daugelį suklaidins.

*Žodis Mesijas ir žodis Kristus reiškia pateptasis.

netikri pateptieji
https://dzodis.com/2019/12/12/netikri-pateptieji/


Žemiau pateiktas tekstas yra daug maž pagal šį video:

2019.08.24 [EN]
Nelson Walters
Who Rides the White Horse (Jesus or False Messiahs)?
https://youtu.be/DP4wV1bGQBU

Su raiteliu ant balto žirgo yra prikurta visokiausių aiškinimų.

Galima bandyti išsiaiškinti kas jis toks pagal minimus simbolius.

Apreiškimo knyga yra parašyta imant kitas Rašto vietas ir jas panaudojant kaip simbolius.

Balta spalva kartais reiškia gerą, o kartais blogį, kuris apsimeta geru.
Iz 1:18
Mt 23:27-28
Apd 23:1-3
Ez 13:10

Minima karūna tai ne karaliaus karūna su deimantais, o olimpiados nugalėtojo karūna. Todėl lietuviškuose vertimuose sakoma vainikas.
Zch 6:11-13

Tas pats žodis „nugalėti“ yra pavartotas ir kitur. Čia galbūt tinkamas žodis būtų „užvaldyti“.
Rom 12:21
Apr 13:7

Čia minimas tik lankas, be strėlių. Rašte lankas kaikur paminėtas kalbant apie nepatikimumą.
Ps 78:57
Oz 7:16

Lankas tai partų pagrindinis ginklas. Tai priešo ginklas. Partai šaudydavo iš lanko jodami ant žirgo, šaudydavo atbuli, nujojant. Partų šūvis atrodo taip – nuoroda.

Lyg šiol paminėti dalykai mums labai aiškiai nepasako kas tas raitelis.

Užtad ši lentelė yra labai iškalbinga. Apreiškimo knyga nuo 6-o iki 8-o skyriaus tiksliai sutampa su Mato 24-u skyriumi. Yra 13-a identiškų sutapimų, identiškai ta pačia seka. Tai tikrai daugiau nei sutapimas. Reikia atkreipti dėmesį į pirmąją eilutę.

TemaMt 24Apr 6-8
netikri pranašai, pateptieji, mesijaiMt 24:4-5Apr 6:1-2 ?
karaiMt 24:6-7Apr 6:3-4
badasMt 24:7Apr 6:5-6
sunaikinimo pabaisaMt 24:15-16Apr 6:7-8 ?
didysis suspaudimasMt 24:9-14, 21-28Apr 6:9-11
saulės užtemimasMt 24:29Apr 6:12
mėnulio užtemimasMt 24:29Apr 6:12
krenta žvaigždėsMt 24:29Apr 6:13
ženklas dangujeMt 24:30Apr 6:14
tautų raudojimasMt 24:30Apr 6:15
Jėzaus pasirodymas dangujeMt 24:30Apr 6:16
paėmimas į dangųMt 24:31Apr 7:9
rūstybės išliejimasMt 24:37-39Apr 8:5

Išvada:

Raitelis tai dvasia, o ne konkretus asmuo.

Raitelis ant balto žirgo tai netikrų pranašų, netikrų pateptųjų, netikrų mesijų pasirodymas.