Tai galbūt irgi į temą, nors tai gali būti susiję su netikru pranašu, kuris vers garbinti Antikristą.

Antras laiškas tesalonikiečiams 2:9-12 (LBD6)
Ano Nedorėlio atėjimą dėl šėtono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražūtį už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, idant tikėtų melu; taip bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę.


2020.01.04