P.S.

Man dar yra neaiškumų…

Jėzaus atėjimo metu teisieji gaus negendančius kūnus, o kiti negaus.

Rašto žinovai gotquestions.org aiškina, kad dangus tai tik laikina stotelė tol, kol gausi naują kūną, o tėvynė tai nauji dangūs ir nauja žemė. Dar jie aiškino, kad nemirtingieji gyvens kartu su mirtingaisiais ir netgi su angelais čia žemėje tūkstantį metų. Man toks aiškinimas kelia įtarimų, nors šis aiškinimas tikriausiai patikimiausias. Man būtų kančia matyti išmirštant visus man brangius žmones ir taip tūkstantį metų, tuomet nenorėčiau prie nieko prisirišti.

John Zavlari aiškina, kad krikščionys gyvens danguje. Tuomet kyla klausimas – kaip ir kada jie karaliaus tautoms (Apr 2:26-27)? Toks aiškinimas tikriausiai nėra geras. Kita vertus, kodėl Jėzus sakė, kad eina paruošti buveines (Jn 14:1-4)?

Adventistai moko, kad tūkstantį metų žemėje išvis nebus gyvų žmonių. Man toks mokymas atrodo labai keistas, nes (Apr 20:7-10) pasakyta, kad tūkstantmečio pabaigoje bus maištas. Adventistai sako (tiksliau viena adventistė sakė), kad tą tūkstantį metų krikščionys dalyvaus nusidėjėlių bylų peržiūrėjime, jų teisme. Manęs tai neįtikina, nes tas tūkstantis metų, mano supratimu, tai šabo laikotarpis, žr. ČIA.


2022.02.06

Evangelija pagal Joną 3:8 (KB)
Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kurlink nueina. Taip yra su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios“.

Hebrajų kalboje žodis dvasia ir vėjas yra tas pats žodis, bet šis tekstas kaip ir visas Naujasis Testamentas rankraščiuose yra parašytas graikų kalba, o ne hebrajų kalba (nuoroda). Tad senelis galimai nusišnekėjo.


2022.04.04