2022.02.02

Tekstas žemiau yra pagal šį video.


Norint būti paimtam į dangų, gali prireikti kaiko daugiau nei vien tikėjimas.

Iš šių eilučių matome, kad norint būti paimtam, prireiks ištvermės.

Apreiškimas Jonui 3:10 (LBD6)
Kadangi tu laikeisi mano paliepimo ištverti, tai ir aš tave apsaugosiu nuo išbandymo valandos, kuri ištiks visą pasaulį, kad būtų išmėginti žemės gyventojai.

Evangelija pagal Matą 24:13 (LBD6)
O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

O štai čia tų eilučių kontekstas, kur matome dėl ko reikės ištvermės.

Evangelija pagal Matą 24:9-13 (LBD6)
Paskui jus atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. Daugelis suklups, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekęsti. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas.

Štai kas yra ištvermė:

Apreiškimas Jonui 13:10 (LBD6)
Jei kas skirtas nelaisvei,
į nelaisvę ir eina.
O kam lemta žūti nuo kalavijo,
tas ir bus kalaviju nužudytas.
Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas!

Apreiškimas Jonui 14:9-12 (LBD6)
Ir dar trečias angelas lydėjo juos, šaukdamas skardžiu balsu: „Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos ar ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno, įpilto ir neatmiešto jo rūstybės taurėje, ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventųjų angelų ir Avinėlio akyse. Jų kentėjimų dūmai rūks per amžių amžius, ir jie neturės atilsio nei dieną, nei naktį ­– tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą.“
Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!

Iš to seka, kad „išbandymo valanda“ tai ne „didysis suspaudimas“, o tai rūstybės laikas.

Apreiškimas Jonui 6:17 (LBD6)
… rūstybės diena …

Suspaudimo laikotarpyje gali būti trys kategorijos žmonių:

  • neturintys tikėjimo atsisakyti Antikristo – jie priims žvėries ženklą
  • turintys tikėjimą atsisakyti Antikristo – jie bus nužudyti, bet prikelti Jėzaus atėjimo dieną
  • tikintieji, kurie negarbins Antikristo, bet sugebės išlikti gyvais – tai Filadelfų Bažnyčia

Ištvermę galima įgyti:

Jokūbo laiškas 1:2-4 (LBD6)
Laikykite, broliai, tikru džiaugsmu, kad pakliūvate į visokius išmėginimus. Supraskite: jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę, o ištvermė tesubręsta darbu, kad jūs taptumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokojantys.

Suspaudimas gali būti į nauda:

Petro pirmas laiškas 1:6-7 (LBD6)
Tuomet jūs džiaugsitės, nors dabar ir reikia truputį paliūdėti įvairiuose išmėginimuose. Taip jūsų nuoširdus tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, kuris ugnimi ištiriamas, bus pripažintas vertas pagyrimo, šlovės bei pagarbos, kai apsireikš Jėzus Kristus.


Susiję straipsniai:

Dievas pareikalaus aukos
https://dzodis.com/2021/07/24/dievas-pareikalaus-aukos/

suspaudime reikia kantrybės
https://dzodis.com/2021/12/28/suspaudime-reikia-kantrybes/

raitelis ant balto žirgo
https://dzodis.com/2022/01/04/raitelis-ant-balto-zirgo/
(čia yra eschatologinė lentelė)