1440 m. – Išrandama spausdinimo mašina (angl. printing press).

1450 m. – Vulgata.

1534 m. – Lutherbibel (angl. Luther Bible). Tai nebuvo pirmoji Biblija vokiečių kalba. Šis vertimas įkvėpė kitų šalių vertėjus išleisti vertimą sava kalba. Vokietijoje šis vertimas, su pataisymais, vis dar yra populiariausias.

1579 m. – Vilniaus universitetas. Seniausias ir didžiausias Lietuvos universitetas. Įkurtas jėzuitų. Būtų įdomu sužinoti kokia kalba jame dėstė.

1599 m. – Biblia Jakuba Wujka (angl. Jakub Wujek Bible). Tai pirmas Biblijos vertimas į lenkų kalbą. Dabar jau tikriausiai nebenaudojama, bet ja buvo naudojamasi kaip pagrindine iki pat 1965 m. Šis vertimas stipriai prisidėjo prie lenkų rašto.

1611 m. – The King James Version (KJV). Tai vertimas į anglų kalbą. Jis vis dar vienas populiariausių vertimų anglų kalba, o galbūt populiariausias. Dabar toji kalba jau pasenusi, bet žmonės kažkodėl ja skaito ir supranta tai, ką skaito. Vien šis vertimas padarė didelę įtaką anglakalbių žmonių kultūros formavimuisi, nes žmonės ją klausė arba skaitė ir buvo paveikti tų žodžių. Juo naudojamasi be pataisymų, tai reiškia 1611 metų versija.

1876 m. – Синодальный перевод (angl. Russian Synodal Bible). Tai vertimas į rusų kalbą. Jis šiuo metu vis dar yra populiariausias vertimas tarp visų rusakalbių. Juo naudojamasi be pataisymų. Kaikurie žodžiai jau tapo senoviniais, bet visviena suprantami.

1937 (?) m. – Juozapo Skvirecko vertimas (jį galima rasti ČIA). Tai (kiek žinau) pirmas pilnas Biblijos vertimas į lietuvių kalbą. Toji kalba dabar jau pasenusi. Tikriausiai niekas šiuo vertimu plačiai nesinaudojo. Dabar juo išvis niekas nesinaudoja.

1965 m. – Biblia Tysiąclecia (angl. Millennium Bible, liet. Tūkstantmečio Biblija). Tai dabar pagrindinė Lenkijos katalikų Biblija.

1998 m. – Rubšio ir Kavaliausko vertimas – LVK Šventasis Raštas (jį galima rasti ČIA). Tai tikriausiai pirmas masiškai prieinamas pilnas vertimas į lietuvių kalbą. Tai taip pat pirmas vertimas šiuolaikine kalba. Šis vertimas, kartu su jo ekumenine versija LBD, Lietuvoje yra populiariausias.

Daugiau informacijos apie lietuviškus vertimus – ČIA.