Galbūt vėliau parašysiu sapnus, kuriuos gavau šia tema.


2022.03.13


2022.03.16

Čia galimai kontraargumentas.

Neva vienu sakiniu galima būtų nubraukti daugybę kitų.

Jono 6:28

Tikėjimas tai ne vien fakto žinojimas, tai taipogi paklusnumas.


2022.07.01 [EN]