Alenas Delonas

Tiems, kas jo nežino – šis aktorius sovietinių laikų žmonėms buvo gražaus ir geidžiamo vyro simboliu.


86-ių metų Alenas Delonas ruošiasi eutanazijai, nes pavargo sirgti. Šveicarijoje, kur jis dabar gyvena, eutanazija legali. Vienas jo sūnų nepritaria tam, bet duktė pritaria. Prieš tai eutanazijos būdu mirė jo žmona.
(šaltinis)


Jo gyvenimas daug kam atrodytų pavydėtinas. Jis turėjo milijonus gerbėjų. Nepaisant to, dabar jis tikriausiai nesijaučia laimingas. Jis nusivylęs žmonėmis, žmonių meile pinigams, šiuo pasauliu, senatve.


Pradžios knyga 3:19 (LBD6)
Savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši!“

Pradžios knyga 6:3 (LBD6)
Tuomet VIEŠPATS tarė: „Mano Dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Tetrunka jų dienos šimtą dvidešimt metų.“

Jobo knyga 14:1-2 (KB/TŽ7)
„Žmogus, gimęs iš moters, gyvena trumpai, bet daug vargsta. Jis kaip gėlė auga ir nuvysta. Jis dingsta kaip šešėlis ir nepasilieka.

Psalmės 62:9 (DK2)
Tikrai žemos kilmės žmonės yra tuštybė, o aukštos kilmės žmonės yra melas; sudėti ant svarstyklių jie visi drauge lengvesni už tuštybę.

Psalmių knyga 103:15-16 (KB/TŽ7)
Žmogaus dienos yra kaip žolė, kaip lauko gėlė jis pražysta. Vos tik papūtė vėjas, jo nebėra, jo vieta jo nebepažįsta.

Ekleziasto knyga 12:13-14 (DK2)
Pasiklausykime viso dalyko išvados: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai visa žmogaus pareiga. Nes Dievas atves į teismą kiekvieną darbą su kiekvienu paslėptu dalyku, ar jis būtų geras, ar blogas.

Jokūbo laiškas 4:14 (KB/TŽ7)
jūs nežinote, kas atsitiks rytoj! Ir kas gi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta.

Apreiškimas Jonui 9:6 (LBD6)
Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų.