Alenas Delonas

Tiems, kas jo nežino – šis aktorius sovietinių laikų žmonėms buvo gražaus ir geidžiamo vyro simboliu.


86-ių metų Alenas Delonas (Alain Delon) ruošiasi eutanazijai, nes pavargo sirgti. Šveicarijoje, kur jis dabar gyvena, eutanazija legali. Vienas jo sūnų nepritaria tam, bet duktė pritaria. Prieš tai eutanazijos būdu mirė jo žmona.
(šaltinis)


Jo gyvenimas daug kam atrodytų pavydėtinas. Jis turėjo milijonus gerbėjų. Nepaisant to, dabar jis tikriausiai nesijaučia laimingas. Jis nusivylęs žmonėmis, žmonių meile pinigams, šiuo pasauliu, senatve.


Psalmės 62:9 (DK2)
Tikrai žemos kilmės žmonės yra tuštybė, o aukštos kilmės žmonės yra melas; sudėti ant svarstyklių jie visi drauge lengvesni už tuštybę.

Siracido knyga 11 (LBD6)
2 Negirk žmogaus dėl jo gražios išvaizdos
ir neniekink vien dėl jo išorės.
<…>
6 Daug įtakingų žmonių dažnai patenka į visišką nemalonę,
ir įžymūs žmonės atiduodami priešams į rankas.

Apreiškimas Jonui 9:6 (LBD6)
Anomis dienomis žmonės ieškos mirties ir jos neras, trokš numirti, bet mirtis bėgs nuo jų.