2022.03.31

Evangelija pagal Luką 8:18 (KB)
Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tariasi turįs“.