Pakartoto Įstatymo knyga 6:5 (LBD6)
Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.

Tobito knyga 13:6 (LBD6)
Kai grįšite pas jį
visa savo širdimi ir visa savo gyvastimi,
darydami, kas teisu, jo akivaizdoje,
jis atsigręš į jus,
nebeslėps daugiau nuo jūsų savo veido.

Kai kažkas kita nei Dievo žodis užima mūsų mintis, tikriausiai tai reikėtų vadinti stabu.

Panašų efektą duoda nerimas, rūpesčiai.

Evangelija pagal Matą 24:6 (LBD6)
Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų.

Evangelija pagal Matą 24:6 (KB/TŽ7)
Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigąstumėte, nes visa tai turi įvykti. Bet tai dar ne galas.

Evangelija pagal Matą 24:6 (DK2)
Ir išgirsite apie karus ir karų gandus; žiūrėkite, kad nebūtumėte sunerimę; nes visa tai turi įvykti, bet tai – dar ne galas.

https://biblehub.com/matthew/24-6.htm

Evangelija pagal Matą 13:22 (LBD6)
Pasėlys tarp erškėčių ­– tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį, ir jis lieka nevaisingas.

karo naujienos

Antrasis laiškas Timotiejui 2:4 (KB/TŽ7)
Nė vienas kareivis neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam.

Izaijo pranašystė 8:11-13 (KB/TŽ7)
Viešpats kalbėjo man, stipria ranka laikė ir įspėjo mane neiti šitos tautos keliu, sakydamas: “Nevadinkite sąmokslu to, ką šita tauta vadina sąmokslu. Nebijokite to, ko ji bijo, ir neišsigąskite. Kareivijų Viešpatį laikykite šventu, Jo bijokite ir prieš Jį drebėkite.

Jeremijo knyga 15:19 (LBD6)
Taip kalba VIEŠPATS:
„Jei atsigręši, atnaujinsiu tave,
ir vėl būsi mano tarnas.
Jei tu skelbsi, kas brangu, o ne kas nevertinga,
tu vėl būsi tarsi mano lūpos.
Tegu jie gręžiasi į tave,
o tu nesigręžk į juos!

Jeremijo pranašystė 15:19 (KB/TŽ7)
Taip sako Viešpats: “Jei grįši, Aš vėl priimsiu tave, tu būsi mano tarnas. Tu atskirsi, kas brangu ir kas menka, būsi kaip mano lūpos. Jie kreipsis į tave, o ne tu į juos.

Priešnuodis nerimui būtų pasitikėjimas Dievu kaip globėju.

Psalmynas 91 (LBD6)
1 Kas tik gyvena Aukščiausiojo pastogėje,
pasilieka Visagalio pavėsy.
<…>
14 „Kas mane myli, tą gelbėsiu;
saugosiu jį, nes jis žino mano vardą.

Izaijo pranašystė 26:3 (KB/TŽ7)
Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi.

Izaijo pranašystė 26:3 (DK2)
Tu išsaugosi tobulą ramybę tam, kurio mintys pasilieka su tavimi; nes jis pasitiki tavimi.

https://biblehub.com/isaiah/26-3.htm

Jeremijo knyga 17:5-8 (LBD6)
Taip kalba VIEŠPATS:
„Prakeiktas žmogus, kuris pasitiki žmonėmis
ir ieško stiprybės trapiame žmoguje,
kai jo širdis nusigręžia nuo VIEŠPATIES.
Toks žmogus – tarsi skurdus tyrų krūmokšnis,
be vilties sulaukti ko nors gero,
skurstantis sausoje dykumoje,
sūrioje žemėje, kur niekas negali gyventi.
Laimingas žmogus, kuris pasitiki VIEŠPAČIU,
kurio viltis – tik VIEŠPATS.
Toks žmogus – tarsi medis,
pasodintas prie vandens,
leidžiantis savo šaknis srovės link,
nebijantis kaitros, kai ji užeina;
jo lapai nuolat žaliuoja,
nepabūgsta sausros metų,
nenustoja duoti vaisių.


Susiję straipsniai:

pasitikėjimas žmonėmis
https://dzodis.com/2021/01/16/pasitikejimas-zmonemis/


Plius dar yra sekantis puslapis.