2022.04.21 16:03
Šiaulių rajone degė Kryžių kalnas, dirbo didelės ugniagesių pajėgos
https://www.delfi.lt/news/daily/crime/siauliu-rajone-dege-kryziu-kalnas-dirbo-dideles-ugniagesiu-pajegos.d?id=90027119

„Degė Kryžių kalnas: liepsnojo Marijos kalvos viršūnė“


Nors šios eilutės nėra skirtos Lietuvai, bet gali susidaryti įspūdis, kad labai tinka ir Lietuvai.

Ezechielio knyga 30:13 (LBD6)
Taip kalba Viešpats DIEVAS:
„Sunaikinsiu stabus,
padarysiu galą Nofo dievams.
Nebebus Egipto žemėje vado, ­–
Egipto žemę prislėgsiu baime.

Ezechielio pranašystė 30:13 (KB/TŽ7)
Taip sako Viešpats Dievas: ‘Aš sunaikinsiu stabus ir padarysiu galą atvaizdams Nofe. Egipto žemėje nebebus kunigaikščio, ir Aš užleisiu baimę Egiptui.

*Nofas – Memfis

Ezechielio knyga 30:26 (LBD6)
Išblaškysiu egiptiečius tarp tautų ir vėtysiu juos po visus kraštus. Tuomet jie žinos, kad aš esu DIEVAS“.

Ezechielio pranašystė 30:26 (KB/TŽ7)
Aš išsklaidysiu egiptiečius tautose ir išblaškysiu juos kraštuose. Tada jie žinos, kad Aš esu Viešpats’ ”.