Čia tik tie apreiškimai, kuriuos davė per sapnus. Aš dar turiu ir kitokio tipo apreiškimų dėl šios bažnyčios, pvz.: ženklų, dvasių pažinimo, sveiko proto įžvalgų ir analizės, Šv. Rašto žinojimą, šios bažnyčios istorijos žinojimą, patirties kultuose, bei kt.


Liudytojas 1.

2019.01.10 mano sapnas:

Šį sapną gavau vakare, po to kai pažiūrėjau jų pamokslą ir užsnūdau. Galbūt tuo metu galvojau ar verta pas juos užeiti. Kažkada galvojau ar verta užeiti, nes jie rinkdavosi už penkių minučių nuo manęs. Plius aš iš anksčiau pažinojau šį pastorių ir dar kaikuriuos jų bažnyčios narius.

bažnyčia Prabudimas

Sapne ėjau pro konkrečios laisvo elgesio kaimynės butą. Mama klausia ar eisiu į jos gimtadienį. Prie prešais jos esančio buto durų sėdėjo vyras (tikriausiai Tauras), aš su juo pasisveikinau, jis kažką darbavosi, man nieko neatsakė. Mane ta kaimynė pakvietė į gimtadienį. Sakė buvo pas mane užėjusi, bet aš neatidariau durų, aš jai norėjau pasakyti, kad galbūt aš tuo metu buvau išėjęs. Mama vėl klausia: „ar ateisi?“, atsakau: „jeigu kviečia, tai reikia“. Kaimynė sako: „ar ateisi?“, dar sako: „mus transliuos 15min“. Aš pasižiūrėjau į vidų, pamačiau paruoštą kambarėlį, jis buvo tamsus, ant sienų mikimauzai, ant vienos sienos nupieštas didelis skeletonas (žmogaus griaučiai). Man nesinorėjo ten eiti. Atrodė labai vaikiška, man buvo nesolidu ten eiti.

Dabar paaiškinimas. Jie kasmet švenčia savo bažnyčios gimtadienį. Tada nesupratau ką reiškia mikimauzai, galvojau tai reiškia tiesiog nerimtumą, nebrandumą. Pasirodo tam yra gilesnė prasmė. Mikimauzai tai pasakų herojai, o pasakos, kalbant Biblijos simbolių kalba, siejasi su blogu mokymu, su klaidinga doktrina (1 Tim 1:3-7; 2 Tim 4:1-5; Tit 1:13-14; 2 Pt 1:16). Skeletonas simbolizuoja mirtį. Vadinasi bloga doktrina veda į pražūtį. Galima daryti išvadą, kad pasak šio sapno – šioje bažnyčioje bloga doktrina. Laisvo elgesio moteris, kalbant Biblijos simbolių kalba, simbolizuoja blogą bažnyčią (Apr 17).

Man asmeniškai skirtus sapnus gaunu tikriausiai kasdien, bet jais nesidalinu su pašaliečiais, nes jums to žinoti nebūtina, tad ir šiuo nesidalinau. Šiuo atveju tenka pasidalinti. Prie manęs nuolat kabinėjasi dėl to, kad pas juos neateinu. Šis sapnas tai atsakymas dėl ko neateinu, ir ne tik jis.


Liudytojas 2 (bažnyčios aktyvi narė, pamokslininkė).

2020.08.02 Rūtos sapnas:

Prieš tai aš buvau parašęs straipsnį „atlygis už tarnavimą“, parašiau jį jų įkvėpimui, nes jie planavo evangelizuoti gatvėse. Gal ji skaitė tą straipsnį ir dėl to sapnavo vainiką.

Vainikas simbolizuoja atlygį už darbą. Vapsva simbolizuoja piktumą. Tad galbūt galima sakyti, kad šis sapnas nurodo į piktą darbą. Sapne kai kas ir gražaus buvo, bet dalis pikta.

Kai jie evangelizuoja, tai juk nėra vien tik evangelizacija. Tai tuo pačiu yra ir savo lankstinukų dalijimas su kvietimu į konkrečią bažnyčią, kurioje bus primesta tos bažnyčios doktrina.


Liudytojas 3 (bažnyčios narė kitame mieste).

2021.12.31 mamos Gražinos sapnas:

Šio sapno interpretaciją jau buvau parašęs čia:
https://dzodis.com/2022/01/01/sapnu-karusele-laikas-eina-i-pabaiga/

Tada maniau, kad šis sapnas kalba aplamai apie netikrus pranašus. Dabar matau, kad šis sapnas tikriausiai buvo skirtas būtent šiai bažnyčiai. Tik dabar pamačiau, kad jis labai panašus į mano sapną, vos ne identiškas.

Čia minimi pasakų personažai, o mano sapne mikimauzai, tai tas pats. Sapne tik paskui pamatė kitą vaizdą – budelius, o aš irgi pirma pamačiau mikimauzus, tik paskui kairėje ant sienos pamačiau skeletoną. Čia sako matė keturis budelius, vienas jų su dalgiu. Giltinė (angl. reaper) atrodo panašiai kaip skeletonas, tai mirties simbolis. Tai gali reikšti, kad bloga doktrina veda į pražūtį.

Vilkai tai blogi mokytojai ir netikri pranašai (Mt 7:15-20). Skalbinių segtukai yra susiję su drabužiais, o drabužiai gali simbolizuoti gerus darbus, kurie veda į šventumą, tai susiję su šventumu (nuoroda). Violetinė (purpurinė) spalva simbolizuoja blogą bažnyčią (Apr 17:4). Įdomus sutapimas – bažnyčios „Prabudimas“ užrašas taipogi tokios spalvos.


Po praeitos interpretacijos pastorius tarytum kerštaudamas visą pamokslą paskyrė tam, kad pasakyti, kad kai kas (spėkite kas) yra apsėstas leviatano dvasia. Dabar jis visą pamokslą, beje ir pamokslą savaitę prieš tai, paskyrė kai kieno (spėkite kieno) menkinimui, tai veidmainiškai vadindamas meile. Feisbuke parašė: „Informacija, kuri ateina iš dvasinio pasaulio ne visada yra iš Dievo.“, tai citata iš pamokslo, o užslėpta mintis ta, kad kai kas (spėkite kas) galimai yra apsėstas. Man tai panašu į manipuliavimą. Tai taip pat parodo kur jo mintys, jo mintys ne apie savo avelių ganymą, nes panašu, kad jis ne joms kuria pamokslus, jo mintys apie vieną asmenį (spėkite ką). Gal tai bandymas nuteikti savo adeptus prieš tą asmenį (spėkite ką) ir taip išlaikyti avių kontrolę. Neseniai viena tokia Vilma panašiai elgėsi. Kaune buvo pletkininkas Rytis. Yra kas bando mane sumenkinti plakdami savo liežuviais. Galbūt jie taip daro iš pavydo dėl man duotų pranašysčių, apreiškimų, – nežinau. Galbūt jie taip elgiasi nesąmoningai, patys to nesuvokdami. Taip daryti kvaila ir pavojinga, nes dvasinės dovanos ateina iš Dievo per Jo Dvasią (1 Kor 12:4-11), kito menkinimas to neanuliuos. Dar iš šio pastoriaus išgirdau, kad Dievas betką gali panaudoti savo šlovei (turima galvoje net ir tokį niekalą kaip kai ką, spėkite ką).


Savo doktriną ši bažnyčia paveldėjo iš Keneto Heigino (Kenneth E. Hagin), jis mokė „Word of Faith“. Amerikoje buvo toks (švelniai tariant) keistuolis Kenetas Heiginas, jis turėjo pasekėjų Švedijoje, po TSRS griūties tie švedai primokė lietuvius iš bažnyčios „Tikėjimo žodis“, iš jos kilo atskala „Ekklesia“, o iš pastarosios kilo atskala „Prabudimas“. Istorijos su švedais tiksliai nepamenu, bet rodos buvo taip. Dabar bažnyčia „Tikėjimo žodis“ vadinasi kitu vardu, nes tikriausiai pakeitė savo doktriną.

Štai netyrosios dvasios, kuriomis galimai buvo apsėstas Kenetas Heiginas:

Rodos beprasmiška jiems tai sakyti. Jie neklauso.