Susiję straipsniai:

draudžiama minėti velnius
https://dzodis.com/2022/01/29/draudziama-mineti-velnius/


Čia šiek tiek galima susipažinti su „Tikėjimo žodis“ doktrina:

Word of Faith
https://en.wikipedia.org/wiki/Word_of_Faith

„Tikėjimo sąjūdis“ – neosekmininkai (I)
https://fsspx.lt/knygos/sektos-totalitariniu-sektu-apzvalga/tikejimo-sajudis-neosekmininkai-i

„Tikėjimo sąjūdis“ – neosekmininkai (II)
https://fsspx.lt/knygos/sektos-totalitariniu-sektu-apzvalga/tikejimo-sajudis-neosekmininkai-ii

Неопятидесятники
https://iriney.ru/psevdobiblejskie/neopyatidesyatniki/

2022.06.05