Patarlių knyga 12:15 (LBD6)
Kvailo žmogaus kelias jam pačiam atrodo teisingas,
o išmintingas žmogus klauso patarimo.

Patarlių knyga 12:15 (KB/TŽ7)
Kvailiui jo kelias atrodo teisingas, bet išmintingas žmogus klauso patarimo.

Patarlės 12:15 (DK2)
Kvailojo kelias teisingas jo paties akyse, bet kas klauso patarimo, yra išmintingas.

Patarlių knyga 14:12 (LBD6)
Žmogui jo kelias gali atrodyti teisingas,
bet galų gale jis nuveda į mirtį.

Patarlių knyga 14:12 (KB/TŽ7)
Kartais kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, nuveda į mirtį.

Patarlės 14:12 (DK2)
Yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, bet jo galas – mirties keliai.

Patarlių knyga 14:13 (LBD6)
Net kai žmogus juokiasi, jam gali skaudėti širdį,
o džiaugsmas gali baigtis širdgėla.

Patarlių knyga 14:13 (KB/TŽ7)
Ir juokiantis širdis gali liūdėti, o džiaugsmas baigtis sielvartu.

Patarlės 14:13 (DK2)
Net juokiantis širdis sielvartauja; ir to džiaugsmo galas – liūdesys.

https://biblehub.com/proverbs/14-13.htm

Patarlių knyga 28:26 (LBD6)
Kas pasitiki savo protu, tas kvailys,
o kas gyvena pagal išmintį, tas saugus.

Patarlių knyga 28:26 (KB/TŽ7)
Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailas, o kas išmintingai elgiasi, bus išgelbėtas.

Patarlės 28:26 (DK2)
Kas pasitiki savo širdimi, yra kvailys; bet kas išmintingai vaikšto, tas bus išgelbėtas.

https://biblehub.com/proverbs/28-26.htm
https://www.blueletterbible.org/kjv/pro/28/26/t_conc_656026
https://www.blueletterbible.org/esv/pro/28/26/t_conc_656026

Jeremijo knyga 17:9 (LBD6)
Širdis už viską vylingesnė
ir nepataisomai pasiligojusi.
Kas gali ją perprasti?

*vylius

Jeremijo pranašystė 17:9 (KB/TŽ7)
Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras!

Jeremijo pranašystė 17:9 (DK2)
Širdis apgaulingesnė už viską ir be galo nedora; kas gali ją pažinti?

https://biblehub.com/jeremiah/17-9.htm


Dabar užtikau pamokslų lietuvių kalba, sakančių pasitikėti jausmais kaip neva Dievo vedimu (pvz.: Vilma, „Naujasis gyvenimas“, „manatau“). Mano manymu, tai nesąmonė. Esu gavęs apreiškimų įvairia forma, bet neprisimenu nė vieno karto kada tai būtų buvę jausmai. Taip pat neteko Biblijoje skaityti jokios istorijos kur pasitikima jausmais. Žinau tik vieną vietą kur tai galimai pateisinama – ten kur kalbama apie sąžinę (Rom 2:15), bet kažin ar sąžinė gali būti prilyginta Dievo vedimui. Visgi kaiką prisiminiau – jei ilgesnį laiką neskaitau Šventojo Rašto, ateina liūdesys, bet tai nėra vedimas, tai tiesiog mano dvasinis troškulys.


[EN] – Demonas juokiasi iš žmonių kurie pasitiki savo jausmais, nes geismus sukuria demonai.


[EN] – Vaiduoklių medžiotojai pasakoja kaip jiems keitėsi nuotaikos.


[RU] – Pagal stačiatikių bažnyčios mokymą – kiek žmogus turi geismų, tai tiek jis turi savyje demonų. Priešnuodis geismams: malda, pasninkas, sveikas protas.


Tam, kad žmogus būtų lengviau manipuliuojamas jausmais, demonų mokymai siūlo atjungti protą, medituoti. Muzika veikia kaip meditacija, ji atpalaiduoja, įveda į transą, tuomet demonams lengviau veikti.