Galbūt į temą:

Patarlių knyga 11:24 (LBD6)
Vieni dosniai dalija ir turtėja,
o kiti šykštauja daryti, kas teisu, ir skursta.

Patarlių knyga 11:24 (KB/TŽ7)
Vieni dosniai dalina ir turtėja, kiti pasilaiko daugiau negu reikia, bet dar labiau nuskursta.

Patarlių knyga 11:24 (mano vertimas pagal ESV)
Vienas duoda laisvai ir vis turtėja; kitas pasilaiko tai, ką turėtų duoti, ir kenčia nepriteklių.

https://biblehub.com/proverbs/11-24.htm

*Galbūt čia sakoma, kad kenčia ne nuo paties nepritekliaus, o nuo nepritekliaus jausmo, kurį jam sukelia gobšumas.

Evangelija pagal Matą 13:12 (LBD6)
Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.

*Taip pat: Mt 25:29, Mk 4:25, Lk 8:18, Lk 19:26.
*Nors čia kalbama apie tikėjimą, bet tas pats principas tikriausiai galioja visur.

Evangelija pagal Luką 6:38 (LBD6)
Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta.“