Vertimų palyginimas:

Metraščių antra knyga 16:9 (LBD)
… VIEŠPATIES akys aprėpia visą žemę ir sustiprins tuos, kurie su juo visa širdimi. …

Antroji Kronikų knyga 16:9 (KB)
… Viešpaties akys stebi visą žemę, kad parodytų savo galią dėl tų, kurių širdis yra tobula prieš Jį. …

2 Kronikų knyga 16:9 (DK2)
… VIEŠPATIES akys bėgioja ten ir atgal po visą žemę, kad pasirodytų stiprus dėl tų, kurių širdis yra tobula prieš jį. …

https://biblehub.com/2_chronicles/16-9.htm

Izaijo knyga 41:14 (LBD)
Nebijok, kirmine Jokūbai,
kirminėli Izraeli! „Aš tau padėsiu!“ – tai VIEŠPATIES žodis.
Tavo atpirkėjas – Izraelio Šventasis.

Izaijo pranašystė 41:14 (KB)
Nebijok, tu kirmėle Jokūbai, jūs Izraelio žmonės! Aš padėsiu tau“, – sako Viešpats, tavo atpirkėjas, Izraelio Šventasis.

Izaijo knyga 56:3 (LBD)
Svetimšalis, atėjęs pas VIEŠPATĮ, tenesako:
„VIEŠPATS tikrai išskirs mane iš savo tautos“.
Eunuchas tenekalba: „Štai aš – medis nudžiūvėlis“.

Izaijo pranašystė 56:3 (KB)
Svetimtautis, kuris prisiglaudė prie Viešpaties, tenesako: „Viešpats atskyrė mane nuo savo tautos“, ir eunuchas tenesako: „Aš kaip padžiūvęs medis“.