ST

Pradžios knyga 3:19 (LBD6)
Savo veido prakaitu valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši!“

Pradžios knyga 6:3 (LBD6)
Tuomet VIEŠPATS tarė: „Mano Dvasia nepasiliks amžinai žmoguje, nes jis yra ir kūnas. Tetrunka jų dienos šimtą dvidešimt metų.“

Juditos knyga 9:3 (LBD)
… paguldei vergus drauge su didžiūnais
ir didžiūnus su jų tarnais.

Makabiejų pirma knyga 2 (LBD)
62 Nebijokite nusidėjėlio grasinimų,
nes jo garbė baigiasi puvimu ir kirmėlėmis.
63 Šiandien jis išaukštintas,
o rytoj jo nebus galima rasti,
nes bus sugrįžęs į dulkes,
o jo užmačios išblėsusios.

Jobo knyga 14:1-2 (KB/TŽ7)
„Žmogus, gimęs iš moters, gyvena trumpai, bet daug vargsta. Jis kaip gėlė auga ir nuvysta. Jis dingsta kaip šešėlis ir nepasilieka.

Psalmių knyga 103:14-16 (KB/TŽ7)
Jis mūsų prigimtį žino, atsimena, kad esame dulkės. Žmogaus dienos yra kaip žolė, kaip lauko gėlė jis pražysta. Vos tik papūtė vėjas, jo nebėra, jo vieta jo nebepažįsta.

Ekleziasto knyga 12:13-14 (DK2)
Pasiklausykime viso dalyko išvados: bijok Dievo ir laikykis jo įsakymų, nes tai visa žmogaus pareiga. Nes Dievas atves į teismą kiekvieną darbą su kiekvienu paslėptu dalyku, ar jis būtų geras, ar blogas.

Siracido knyga 10 (LBD)
9 Kaip gali dulkės ir pelenai būti išdidūs?
Net gyvam esant žmogaus kūnas irsta.
10 Menka liga – gydytojas juokauja;
šiandien karalius, o rytoj negyvas.
11 Žmogus miręs paveldi:
šliužus, gyvius, kirmėles.

Siracido knyga 17 (LBD)
1 Viešpats žmogų sukūrė iš žemės
ir vėl į žemę jį sugrąžina.
2 Jis davė jiems ribotą dienų skaičių,
bet suteikė galią visa valdyti žemėje.

Siracido knyga 18 (LBD)
9 Žmogaus gyvenimo dienų skaičius būna didžiulis,
jei jis pasiekia šimtą metų.
10 Kaip jūros vandens lašas,
kaip smėlio grūdelis
tie keli metai prieš amžinybės dienas.

Siracido knyga 40 (LBD)
1 Didelis nerimas Dievo skirtas kiekvienam,
ir sunkus jungas slegia Adomo vaikus
nuo dienos, kurią jie išeina iš motinos įsčių,
iki tos dienos, kai sugrįžta pas visų motiną.
2 Juos vargina keblios mintys, baimė širdyje,
nerimą kelianti mintis apie mirties dieną.
3 Nuo žmogaus, sėdinčio iškiliame soste,
iki žmogaus, sėdinčio dulkėse ir pelenuose,
4 nuo žmogaus, nešiojančio purpurą ir karūną,
iki žmogaus, vilkinčio ašutinę,
visus užplūsta mintys – pykčio ir pavydo,
rūpesčio ir nerimo,
mirties baimės ir įniršio bei kivirčų.
5 Net besiilsinčiam savo lovoje žmogui
naktį rūpesčiai trukdo miegoti.
6 Trumpas jo poilsis tartum nebuvęs,
kol savo sapnuose grumiasi kaip dieną.
Žmogų vargina vaizduotės reginiai,
lyg jis būtų ištrūkęs iš mūšio lauko.
7 Tą akimirką, kai pasijunta saugus,
jis pabunda stebėdamasis, kad nebuvo ko bijoti.
8 Visiems kūriniams, nuo žmonių iki gyvulių,
o nusidėjėliams – septyneriopai,
9 ateina mirtis ir kraujo praliejimas,
kivirčas ir kalavijas,
nelaimės ir badas, žūtis ir rykštė.
10 Visa tai buvo sukurta nedorėliams,
dėl jų atėjo ir tvanas.
11 Kas iš žemės, sugrįžta į žemę,
o kas iš vandenų – į jūrą.

Siracido knyga 41 (LBD)
1 O mirtie! Kaip kartu apie tave pagalvoti
žmogui, ramiai gyvenančiam savo namuose,
vyrui, neturinčiam jokio rūpesčio, turinčiam laimę
ir dar stipriam smagintis gyvenimo malonumais!
2 O mirtie! Koks geras tavo nuosprendis
žmogui, atsidūrusiam skurde ir bejėgiui,
palaužtam metų naštos ir besirūpinančiam viskuo,
nusivylusiam ir netekusiam vilties!
3 Nebijok mirties nuosprendžio;
atmink, kad jis apima ir tavo protėvius, ir palikuonis.
4 Toks Viešpaties nuosprendis visiems kūriniams;
tad kodėl tu turėtum atmesti Aukščiausiojo valią?
Ar žmogus gyvena dešimt metų, ar šimtą, ar tūkstantį,
mirusiųjų pasaulyje nesiskundžiama dėl gyvenimo trukmės.
<…>
10 Visa, kas iš žemės, sugrįžta į žemę;
taip nedorėliai eina iš prakeikimo į žūtį.
11 Žmogaus kūnas – tik kvapas,
bet doras vardas niekada nebus sunaikintas.
12 Gerbk savo vardą, nes jis tave pergyvens ilgiau
negu tūkstantis krūvų aukso.
13 Laimingo gyvenimo dienos suskaičiuotos,
bet geras vardas išlieka amžinai.

NT

Laiškas hebrajams 9:27 (LBD)
Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą,

Jokūbo laiškas 4:14 (KB/TŽ7)
jūs nežinote, kas atsitiks rytoj! Ir kas gi jūsų gyvybė? Garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta.


Galimai susiję straipsniai:

kuklumas, romumas, nuolankumas
https://dzodis.com/2020/08/29/kuklumas/

turtai ir skolos
https://dzodis.com/2021/08/07/turtai-ir-skolos/

kas yra žmogus, kad kreipi į jį savo dėmesį?
https://dzodis.com/2022/06/12/kas-yra-zmogus/


P.S.

Šia tema rašau ne todėl, kad tai dabar labai aktualu (nors kas ten žino, gal ir aktualu), o tiesiog sudėjau eilutes apie mirtį į vieną vietą, tai toks mano konspektas. Tai tikriausiai nėra visos eilutės, gal kada papildysiu.